Kære klubber

Idrætsgruppen i Folkeoplysningsudvalget og Styregruppen for dialog- og netværksmøder inviterer hermed idrætsforeningerne i København til møde om bookingsystemet.

Alle foreninger, der er organiseret under DGI, DIF og/eller Firmaidrætten er velkomne.

Programmet sætter fokus på jeres oplevelser af bookingprocessen ift. indendørs faciliteter, som netop er blevet fordelt i Københavns Kommune.

Vi vil også sætte fokus på jeres mere generelle oplevelse af adgangen til idrætsfaciliteterne samt dialogen/samarbejdet med kommunen vedr. facilitetsadgang.

Vi forsøger os med at iværksætte tre forskellige workshops på mødet mhp. at få indsamlet jeres input og forslag til forbedringer. Disse forslag indsamles, renskrives og fremsendes via ”idrætsgruppen i FOU” til medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget.

Valget at temaet for mødet skyldes en igangværende evaluering af bookingprocessen, hvor kommunen tilsyneladende ikke har inddraget foreningernes perspektiv på bookingprocessen. Derfor må vi selv spille ind i evalueringen med relevante synspunkter og forslag set fra vores perspektiv.

Tilmelding kan ske frem til tirsdag d. 22. november kl. 23.59. 

PRAKTISK

Mødet afholdes torsdag d. 24. november i tidsrummet 17.00 – 20.00 i ”Hovedkassen” på Københavns Rådhus.
Der er indgang via Rådhusets bagindgang – lige over for brandstationen på bagsiden af Rådhuset. Vi mødes ved bagindgangen kl. 16.50 og går til mødelokalet sammen.
Tilmelding er nødvendigt.