DBU København er nu klar med rækkeinddelingerne for ungdom, kvinder og herrer samt M+32 og ældre for efteråret 2022

7:7, 8:8 Ungdom - 
Klik her
11:11 Ungdom - 
Klik her

7:7 Kvinder og herrer - 
Klik her
11:11 Kvinder og herrer - Klik her

7:7 M+32 og ældre – Klik her
11M M+32 og ældre – Klik her 

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet for alle lokale rækker senest fredag den 15. juli 2022 fra kl. 15:00.

Frist for indsigelser:
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Mandag den 4. juli 2022 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.