Miljø- og Fødevareklagenævnets dom på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening får store konsekvenser for de 790 børn, som står på venteliste i Nørrebro United. Det vurderer klubbens formand Niels Bugge, som forklarer at Nørrebro United allerede har strakt sig langt i forhold til hvor mange spillere, der benytter den nuværende 8:8 kunstgræsbane i Nørrebroparken. Det er ikke unormalt at op mod 60-70 børn træner samtidig, ligesom børneholdene skifter præcis på slaget, når træningen er slut og nye hold skal til.

Alt det smukke i foreningstanken med at børn mødes på tværs af sociale skel risikerer at forsvinde. Vi har i mange år lavet opsøgende arbejde og stået for fodboldtræning i baggårdene, fordi vi forsøger at få flere børn med fra de boligsociale områder. Det arbejde kører videre og er en succes, men hvis vi ikke har et sted at samle børnene, når de bliver U8 eller U9 spillere, skal vi sende dem væk igen Niels Bugge, formand i Nørrebro United

Afgørelsen går udover det sociale arbejde i bydelen. Klubben har i mange år kunne bryste sig af at være en lokal og social klub, men facilitetsmanglen gør at mange børn må tage plads på ventelisten uden for fodboldens fællesskab.  

 – I takt med at Nørrebro United er blevet mere populær og Nørrebro som bydel er blevet mere velhavende, så er det primært de ressourcestærke middelklassefamilier, som får puttet deres børn ind i klubben, mens de ressourcesvage ender uden for fællesskabet. Det står i klar modsætning til vores målsætning om at være en lokal og social fodboldklub, forklarer Niels Bugge.  

Den aktuelle situation i Nørrebro United resulterer nu i, at klubben kommer med et opråb til Københavns Kommune om at tage fat i sagen både på den korte og den lange bane. På Nørrebro deler ca. 27.000 borgere én fodboldbane, mens gennemsnittet i Københavns Kommune er ca. 2.500 borgere om én fodboldbane. Derfor er Nørrebro United også klar til at gå i dialog om en alternativ placering af kunstgræsbanen i Nørrebroparken. Niels Bugge slår samtidig fast, at klubben er specialiseret i at arbejde under vanskelige vilkår, og derfor er han også parat til at gå i dialog omkring løsninger, der kan have effekt på ventelisten nu og her.

– Vi har brug for at få politikerne på banen for at finde en løsning. Lige nu og her kommer der ikke til at ske noget med kunstgræsbanen, men jeg tror ikke, vi kan affinde os med stilstand. Derfor har vi også leget med tanken om at gøre mere i de tidlige eftermiddagstimer – fx i samarbejde med fritidsordningerne. Det er klart, at det er en omkostningstung løsning, fordi vores frivillige er på arbejde i det tidsrum. Spørgsmålet er også, hvor stor en forskel det reelt kan gøre, når vi har en venteliste, som vokser fra uge til uge, forklarer Niels Bugge.

Nørrebro United ser frem til at fortsætte den positive dialog med Københavns Kommune og Borgerrepræsentationen for at finde en løsning. Klubben har på baggrund af domsafsigelsen sendt et åbent Brev til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. klagenævnets afgørelse.