Mange elementer af DBU’s børnestrategi ruller i de københavnske klubber. Syv klubber har allerede indgået aftale med DBU København og underskrevet en aftale som DBU Børneklubber. Og flere klubber er på vej.

DBU København vil gerne sikre at implementering af strategien tager udgangspunkt i den storkøbenhavnske kontekst og at strategien tilpasses klubbernes behov.  Vi søger derfor nu folk med erfaring og viden om børnefodbolden i DBU Københavns område, som vil deltage i en implementeringsarbejdsgruppe. 

 - Gruppens formål er at hjælpe med at få implementeret børnestrategien i en kontekst, der passer ind hos klubberne i DBU København. De skal sparre med administrationen, DBU's Børneenhed og bestyrelsen om de enkelte elementer af børnestrategien, og komme med konkrete bud på implementeringen, siger Tobias Ilum, som er formand for Børne- og ungdomsudvalget.

 - Derudover skal medlemmerne bidrage til den konkrete implementering af elementer i egen klub, og hjælpe andre klubber, som ønsker at gå videre med dele af strategien, fortæller Tobias Ilum.

Er du interesseret i at være med?

Så send 5-10 linjer om din motivation for at deltage i gruppen samt børnefodboldfaglige kompetencer til Børne- og ungdomsudvalgets sekretær Michael Nyegaard, miny@dbukoebenhavn.dk

S.U. mandag den 9. maj. 2022

Implementeringsgruppen er en midlertidig arbejdsgruppe, som foreløbig er nedsat frem til sommeren 2023. Det forventes at man kan deltage i 6-8 arbejdsgruppemøder, og der vil også være opgaver mellem møderne. Forventet tidsforbrug 10-15 timer månedligt. Vi vil sigte efter en sammensætning som favner klubber fra alle DBU Københavns kommuner samt er bred erfaring med børnefodbolden i DBU København.