Alle klubber har pligt til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 15 år. Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en person, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Børneattest indhentes digitalt

Børneattest skal hentes digitalt på hos Politiet (klik her) af en repræsentant fra klubben – fx klubformanden eller administratoren. Ved indhentning af børneattest skal man oplyse om fulde navn, CPR-nummer og NemID med medarbejdersignatur. Herefter modtager den frivillige en besked via e-Boks om anmodningen, og skal nu give samtykke via NemID.

Læs mere her i den nyeste guide fra DIF.

Hold overblikket i KlubOffice

Følg med i KlubOffice. I træneroversigten i KlubOffice kan I se, hvilke registrerede trænere, der skal indhentes børneattester for og registrere en dato for modtagelsen af børneattest.  

Hvis man har behov for, og en gyldig grund til, at opbevare CPR-numre på personer i klubben, er det nu blevet muligt for udvalgte personer, at se og anmode om personers CPR-numre direkte i KlubOffice. For at få adgang til, at se og hente CPR-numre, til eks. anmodning om børneattester, skal man være tildelt klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig" i KlubOffice. Læs mere her. 

Underretningspligt

Ingen idrætsforeninger under DIF/DBU kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold. Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til: Jan Darfelt, konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, jd@dif.dk. 

Børn har ret til social sikkerhed

Børns sikkerhed er også en del af DBU Børnerettigheder under ”Børn har ret til social sikkerhed”. Børnene i klubben skal kunne føle sig trygge ved de voksne, der har en tilknytning til klubben. Ingen fodboldbørn må opleve svigt, krænkelser eller overgreb. Det er vigtigt for barnet at vide, hvad der kan accepteres, og det er afgørende, at de ansvar­lige voksne, der organiserer børnefodbold, kan og vil skabe trygge miljøer. Det er en grundlæggende børnerettighed, som er en del af DBU’s børnesyn.

For at sikre børnenes sikkerhed opfordres alle fodboldklubber med børnefodbold til at lave en børnepolitik. Sådan en kan blandt andet rumme en omklædningsrumspolitik, en politik vedrørende brug af mobiler og sociale medier.