Efter en lang ufrivillig pause er børne- og ungdomsformandsnetværket på banen igen, nu med et tilbud til alle klubber under DBU København.

Første arrangement bliver mandag den 25. oktober, hvor vi skal drøfte DBU’s nye Børnestrategi.

ARRANGEMENTER 2021

Emne

Implementering af DBU´s Børnestrategi i københavnske fodboldklubber.
Oplæg v/Jesper Jacobsen, teamleder i DBU Børnefodbold.
Herefter spørgsmål, debat og middag.

Tid

mandag den 25. oktober 2021 kl. 17-21.

Sted

Boldklubben 1903. Lyngbyvej 270, 2900 Hellerup.

Tilmelding

Hos Birgitte på biha@dbukoebenhavn.dk snarest muligt og absolut senest torsdag den 21. oktober 2021.

Pris

Det koster ikke noget at deltage, men melder du dig til uden at møde op, opkræver vi 200kr. af dig/din klub.

ARRANGEMENTER 2022

marts maj august oktober

Inspirations- og netværkstur.

Det gode klubskifte, der passer på barnet/den unge og fastholder spilleren i fodbold.

Få flere unge hjælpetrænere (ungdomsstrategi).

Inklusion af minoriteter.

5.- 6. marts 2022 eller 18.- 19. marts 2022 – ikke endelig fastlagt.

mandag den 23. maj 2022 kl. 17-21.

mandag den 22. august 2022 kl. 17-21.

mandag 24. oktober 2022 kl. 17-21.

Indenlands.

Er endnu ikke fastlagt.

Er endnu ikke fastlagt.

Er endnu ikke fastlagt.

Fakta om DBU Københavns børne- og ungdomsformandsklub

Formål:            Information, inspiration, ny viden og netværk.

For:                   Børne- og ungdomsformænd i klubber under DBU København, kan også være årgangsansvarlige eller lign.

Omfang:          Fire planlagte møder om året heraf én studietur.

Form:               Fagligt oplæg, middag og debat.