Hvordan skaber man et miljø, hvor børn og unge, som har mødt modgang i skolen, det kan være fagligt eller personligt, kan redefinere sig selv og få en frisk start? På Akademiet Fodbold Fulton sker det ved at skabe et miljø med fokus på dannelse, hvor man er enige om værdier og normer for fællesskabet. Den runde fodbold er et af værktøjerne, når akademiet giver de unge en chance for at finde eller genfinde lysten til at gå i skole og udvikle deres personlighed. Og fodbold kan bruges i mange fag; fx ved at Premier League-tabellen bliver et redskab til at undervise i procentregning, fodboldbanen bruges som udgangspunkt for at lære geometri, og interessen for fodbold inddrages i både samfundsfag, biologi og engelsk.

Akademiet er et specielt tilbud til unge, men ikke et specialtilbud, understreger Christina Wex. Det er et udskolingsforløb med præcis samme pensum som alle andre. Hun var med til at grundlægge akademiet tilbage i 2012 og er fortsat engageret i sit hjertbarn. I al sin enkelhed bygger Akademiet Fodbold Fulton på flere ressourcer i undervisningen, hvor man har opnormeret antallet af lærere, så der er to lærere til stede i alle timer. Derudover er fodbolden en hjørnesten i projektet i forhold til at skabe sammenhold på banen og i klasselokalet. Klassen er både en skoleklasse og et fodboldhold, der træner i skoletiden og spiller ugentlige kampe i sæsonen med Fulton-emblemet på brystet.

- Vi vil gerne løfte unge mennesker og sætte gang i en dannelsesproces, hvor de bliver bedre rustet til at tackle hverdagen. Det handler om, at de skal stå stærkere og blive mere afklaret omkring, hvem de selv er, og hvad de kan, og her kan fodbold gøre en kæmpe forskel, fortæller Christina Wex.

Hidtil har man igangsat et nyt forløb hvert tredje år, men i efteråret 2020 besluttede Gentofte Kommune at udvide fodbold- og skoleprojektet, så der de næste tre år opstartes tre nye 7.-klasser, på tre forskellige skoler i kommunen. En flot anerkendelse af projektet, som tager afsæt i de unge, som måske roterer lidt for meget på stolen og har svært ved at finde mening i en klassisk skoledag.

- Vi er ikke interesserede i at kategorisere eleverne, for ingen børn i 6. klasse har brug for et label, fordi de måske er kommet fagligt bagud eller har mødt sociale udfordringer i deres skoleliv. Hos os er diagnoser bestemt ikke en diskvalifikation, men omvendt er det heller ikke et krav - og det er ikke noget, vi går op i, når først hverdagen går i gang. Vi møder hinanden med det, vi hver især har i bagagen, og vi er ærlige omkring det, for sådan skaber vi det stærkeste fællesskab, siger Christina Wex.

Fodbolden styrker sammenholdet

En af de unge, som har været en del af akademiet, er Merete Bruhns søn, som i dag er 17 år og går i 2g. Han var en glad og velfungerende dreng i børnehaven, men i skolen udviklede han sig til lidt af en bisse og gik fra at være den gode rollemodel til at være en dårlig rollemodel, forklarer hans mor. Heldigvis fandt familien vej til det målrettede tilbud gennem en af holdkammeraterne i HIK Fodbold.

- Jeg syntes ikke, de lærte særlig meget det første år, men i dag kan jeg godt se, at det gjorde de. De havde fokus på sammenholdet, de små spirende personligheder og på en dannelsesproces, som skulle styrke relationen mellem dem. Det, de ikke lærte første år, fik de mere end indhentet året efter, fordi der var skabt en tæt relation, hvor eleverne elskede lærerne, og lærerne også holdt vanvittig meget af de her børn, fortæller Merete Bruhn.

Historien rammer godt ned i, hvad Akademiet Fodbold Fulton gør for de unge.

- Vi mangler konkret empiri i forhold til at afdække, hvad vi har opnået med Fulton, men en af de ting, vi kan måle på, er, om de unge kommer videre i uddannelsessystemet. Her kan vi se, at langt de fleste fortsætter på en ungdomsuddannelse, og at alle generelt kommer godt videre. Vi har nogle fantastiske lærere, som går i clinch med eleverne, diskuterer med dem og guider på dem også menneskeligt. Det er et fantastisk dannelsesprojekt, som gør dem til stærkere personligheder, forklarer Christina Wex.

Det gode samarbejde med Bakkegårdsskolen i Gentofte og kommunen har været altafgørende for projektet. Der er tillid mellem de involverede parter, en klar drejebog for projektet og enighed om den pædagogiske linje, hvor fællesskabet vægtes højt.

- Det fedeste var det her med, at de blev dannet til at være del af et fællesskab. Fodbolden gjorde, at de blev et team, hvor alle fik en plads, og hvor alle var uundværlige. De løftede i flok, og der var virkelig en mentalitet, hvor alle var lige meget værd både på banen og i klasselokalet, fortæller Merete Bruhn.

En god investering

I og med at Akademiet Fodbold Fulton udvides i 2021, er der også ambitioner om at udvikle målrettet undervisningsmateriale med afsæt i de unges interesse for fodbold. På spørgsmålet om Akademiet Fodbold Fulton kan kopieres og drives i andre kommuner er svaret et klart ja.

- Det kræver en klub, en skole og ikke mindst en kommune, som vil investere penge og ressourcer i at skabe et tilbud, hvor rammen tilpasses eleverne. Det er klart, at det er dyrere end en almindelig klasse, men man skal jo vurdere den samlede økonomi, for vi kan også rumme elever, som måske ellers ville blive henvist til et dyrt specialtilbud, simpelt hen fordi vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og bygger videre på dem, og dermed er forløbet pludselig ikke dyrt, siger Christina Wex.

- Samtidig opnår vi det allervigtigste; nemlig at barnet opdager sine egne ressourcer og får mulighed for selv at sætte retning for sit liv.

 

Om Akademiet Fodbold Fulton

Akademiet Fodbold Fulton startede i 2012 som et pilotprojekt i et samarbejde med blandt andet HIK Fodbold, Lars Høgh og Brian Laudrup. Journalist og forfatter Christina Wex, som igennem mange år har arbejdet frivilligt med flygtninge, fodbold og håndbold, har konkretiseret og implementeret ideen i Gentofte Kommune og har været tovholder på projektet, siden den første årgang af elever blev en del af akademiet fra 2013 til 2016. I 2016 startede Fulton 2.0, i 2019 det igangværende projekt 3.0, og fra 2021 udvides akademiet, så der i fremtiden starter klasser op hvert år på tre forskellige skoler i Gentofte Kommune.

Fulton-holdene spiller med i DBU Københavns ungdomsrækker og har et samarbejde med Hellerup Idræts Klub og GVI, som sikrer, at spillerne både kan spille i klub og på Fulton-holdet.

Vil du vide mere om Akademiet Fodbold Fulton kan du kontakte Christina Wex, christinawex@icloud.com.