Heldigvis er ventetiden snart ovre. På fredag klokken 15.00 du se turneringsprogrammet på DBU Københavns hjemmeside.

Som følge af covid-19 situationen, der som bekendt i 2020 gjorde livet surt for alt og alle – også uden for fodboldverdenen – og efterlod flere klubber med udsatte efterårskampe, vil der være ændringer i program og struktur.

Nedenfor fremgår hvorledes alt dette påvirker de enkelte rækker.  

KS Herre 2021
Forårets planlagte turneringskampe udgår.

Ikke afviklede kampe fra efterår 2020 er alle fastlagt med afvikling senest i weekenden den 1.-2. maj.
Stillingen bliver herefter afgjort efter turneringsreglementets § 11.7 (holdene mødes en eller tre gange). 

Såfremt der måtte være kampe, der forsat ikke er afviklet senest i weekenden den 1.-2. maj vil turneringsudvalget herefter tage stilling til, hvordan man forholder sig til ikke afviklede kampe.
Herefter igangsættes et op- nedrykningsspil.
Oprykningsspillet består af nr. 1 til og med nr. 6 fra Københavnsserien.

Nedrykningsspillet består af nr. 7 til og med nr. 15 fra Københavnsserien.

Fælles for op- og nedrykningsspillet er, at de tilspillede resultater og målscore tages med fra efterårets kampe mod de modstandere, der kommer til at ligge i samme pulje.
Kampene bliver endvidere lagt, så man mødes modsat kampen fra efterårets turnering, hvilket kan afstedkomme uens antal kampe på hjemme- og/eller udebane. Stillingen i op- og nedrykningsspillet bliver afgjort efter turneringsreglementets § 11.6 (holdene mødes to eller fire gange).

Turneringsudvalget tager stilling senest 1. maj 2021, hvorvidt det anses for muligt at gennemføre op- og/eller nedrykningsspillet fra Københavnsserien. Såfremt udvalget vurderer, at ingen af delene er muligt, vil det være stillingen for efterårets 14 kampe, som vil være den endelige.
Nr. 1 i Københavnsserien rykker op i Danmarksserien, mens nr. 2 i Københavnsserien møder to sjællandske hold om en plads i Danmarksserien.

Under forudsætning af, at oprykningsspillet fra Københavnsseriens gennemføres, rykker nr. 1 i dette spil op i Danmarksserien, mens nr. 2 skal repræsentere DBU København i oprykningsspillet til Danmarksserien.
Holdet skal spille mod nr. 2 fra Sjællandsseriens to puljer - https://www.dbu.dk/turneringer-og-resultater/landsdaekkende-turneringer-herrer/danmarksserien/oprykningsspil-til-danmarksserien/

Første kamp i dette oprykningsspil er planlagt til  onsdag den 23. juni 2021.

Uanset om nedrykningsspillet bliver gennemført eller ej, forbeholder turneringsudvalget retten til at reducere i antallet af nedrykkere.
Turneringsudvalget vil bestræbe sig på, at udmeldingen sker så tidligt som muligt, herunder også såfremt der ikke ændres på antallet af mulige nedrykkere fra Københavnsserien.

 

Herre Serie 1, pulje 2 til Serie 5, pulje 17 (førsteholdsrækker)
Turneringsudvalget anser det for muligt at gennemføre turneringsprogrammet på normal vis, men vil dog følge situationen nøje og forbeholder sig retten til at ændre strukturen i den planlagte turnering, såfremt det skønnes, at det ikke bliver muligt at gennemføre turneringen som oprindeligt planlagt.

De udsatte kampe vil blive igangsat, så snart forsamlingsforbuddet tillader gennemførelse, men i perioden 1. - 25. marts 2021 vil dette dog tidligst ske med ca. 14 dages varsel, efter forsamlingsforbuddet tillader gennemførelse af turneringskampe.

Udvalget lægger betydelig vægt på, at udsatte kampe fra efteråret gennemføres først, og forbeholder sig retten til at flytte programsatte kampe for foråret, herunder tillige pokalkampe, til senere til fordel for endnu ikke gennemførte kampe fra efterårets turnering.

Herre Serie 1, pulje 3, (sekundarække)
Ved genåbning 1. - 14. marts afvikles programmet som planlagt.

Turneringsudvalget vil senest den 14. marts tage stilling til, hvorvidt det udmeldte turneringsprogram anses for muligt at gennemføre som planlagt jf. de på dette tidspunkt udmeldte retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Såfremt Serie 1, pulje 3 ikke gennemføres som oprindeligt planlagt, så er det besluttet, at rækken bliver opdelt i to puljer på baggrund af slutplaceringen i den sidst afsluttede turnering.
De seks bedste oprykningsberettigede hold bliver placeret i en oprykningspulje og de øvrige i en nedrykningspulje.

Såfremt rækken kan starte senest den 1. maj 2021, vil turneringen blive en dobbeltturnering, i modsat fald som en enkeltrundeturnering.

Såfremt der måtte være kampe, der ikke er afviklet senest inden den sidste runde i turneringen, tager turneringsudvalget herefter stilling til, hvordan man forholder sig til ikke afviklede kampe.

Såfremt rækken tidligst kan starte 1. juni 2021, aflyses turneringen, og der spilles et oprykningsspil til Københavnsserien mellem de fire bedste oprykningsberettigede hold fra den sidst afsluttede turnering i Serie 1, pulje 3.

Herre Serie 2, puljerne 5, 6 til Serie 5, puljerne 18/25 (sekundarækker)
Ved genåbning 1. - 14. marts afvikles programmet som planlagt.

Turneringsudvalget vil senest den 23. marts tage stilling til, hvorvidt det udmeldte turneringsprogram anses for muligt at gennemføre som planlagt jf. de på dette tidspunkt udmeldte retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Såfremt turneringsudvalget vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre turneringen som planlagt, men med start inden 1. maj 2021 opdeles rækkerne i mindre puljer (ligestillede) a seks hold (dobbeltrundeturnering) for at sikre en fleksibel og mindre sårbar turneringsafvikling.

Ved genåbning 1. - 31. maj 2021 opdeles alle rækkerne i mindre puljer (ligestillede) a seks hold (enkeltrundeturnering) for at sikre en fleksibel og mindre sårbar turneringsafvikling.

Ved genåbning tidligst 1. juni 2021, vil turneringen ikke blive gennemført.

Såfremt en dobbeltrundeturnering er igangsat, forbeholder turneringsudvalget sig retten til at anvende stillingen, når første del af turneringen er gennemført, såfremt der er forhold, der taler for det.

KS Kv. samt øvrige 11M sekundarækker kvinde.
Turneringsudvalget anser det for muligt at gennemføre turneringsprogrammet på normal vis, men vil dog følge situationen nøje og forbeholder sig retten til at ændre strukturen i den planlagte turnering, såfremt det skønnes, at det ikke bliver muligt at gennemføre turneringen som oprindeligt planlagt.

Turneringen for Serie 1 er planlagt til to puljer a seks hold og puljerne er ligestillede.
Såfremt Serie 1 kan starte senest den 1. maj 2021, vil turneringen blive en dobbeltturnering, i modsat fald som en enkeltrundeturnering.

Såfremt der måtte være kampe, der ikke er afviklet senest inden den sidste runde i turneringen, tager turneringsudvalget herefter stilling til, hvordan man forholder sig til ikke afviklede kampe.

Kvinde og herre 7M
Turneringsudvalget anser det for muligt at gennemføre turneringsprogrammet på normal vis, men vil dog følge situationen nøje og forbeholder sig retten til at ændre strukturen i den planlagte turnering, såfremt det skønnes, at det ikke bliver muligt at gennemføre turneringen som oprindeligt planlagt.

BEMÆRK!
For alle rækker gælder, at turneringsudvalget på et senere tidspunkt, men inden turneringsstart for den pågældende række, vil komme med de gældende op- og nedrykningsregler for den pågældende serie, herunder tillige hvorvidt man midlertidigt vil udvide en række med et eller flere hold.

Turneringsudvalget har besluttet ikke at udvide antallet af udskiftere, henset til at antallet af kampe ikke overstiger det for rækker værende normale antal.