DBU Københavns turneringsudvalg har indplaceret alle tilmeldte hold til turneringer for foråret 2022 i ungdom og senior i 7:7, 8:8 og 11:11.

Du kan se rækkeinddelingerne via nedenstående links. 


Senior 7:7


Senior 11:11  (indeholder ikke helårsrækkerne i 11M Herrer)

Ungdom 7:7/8:8


Ungdom 11:11


Offentliggørelse af turneringsprogram forventes senest fredag den 18. februar 2022.

Frist for Indsigelser

Indsigelser mod de sidste indplaceringer i ungdomsrækkerne skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 17. december 2021 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.