Alle folkeoplysende idrætsforeninger i Københavns Kommune inviteres nu til fire webbaserede temamøder.

Alle møderne afholdes, så vidt muligt, både som morgenmøde (som udgangspunkt fra kl. 8.30 – kl. 9.30) og igen samme eftermiddag (som udgangspunkt kl. 17.00 – ca. 18.00), så flere har mulighed for at deltage, når det passer ind.

Temamøde 1 afholdes mandag d. 26. april kl. kl. 08.30 – 09.30 samt kl. 17.00 – 18.00

Dagsordenen og programmet vil være den samme til de to møder. 

Dagsorden/program for 1. temamøde

  • Velkomst, intro og spilleregler for et godt webmøde (5 min.)
  • Kort nyt fra idrætsgruppen i Københavns folkeoplysningsudvalg (10. min)
  • Præsentation af visionsudspil fra netværket #flerefælledparker om Nordhavnsparken v/ borgmester Cecillia Lonning-Skovgård (V) og Peder Nedergaard (fmd. for DGI Storkøbenhavn). (40 min.).
  • Mulighed for spørgsmål og kommentarer v. mødedeltagerne.
  • Kort information fra Styregruppen for dialog- og netværksmøderne, herunder datofastlæggelse af Idrætskonferencen ”Idræt i storbyen 3.0”, lørdag d. 25/9-2021 (5 min.)
  • Næste temamøde

Bilagslink – se evt. denne medieomtale om Nordhavnsparken før mødet : 

Tilmelding: (først til mølle)

Runde 1: kl. 8:30 – 9:30: Tilmeld dig via dette link.

eller

Runde 2: kl. 17.00 – 18.00:  Tilmeld dig via af dette link.

Link til mødedeltagelse via Teams (eller lign.) udsendes til de første 200 tilmeldte søndag aften d. 25. april.

Spørgsmål

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at skrive til nedenstående kontaktpersoner:

Flemming Jensen, FOU: formand@nbunited.dk 

Søren, Hemmingshøj, DBU København: shem@dbukoebenhavn.dk

Louise Biede,  Danmarks Idrætsforbund/Idrætsforum København: lbi@dif.dk

Kasper Lund Kirkegaard, DGI Storkøbenhavn: klk@dgi.dk