Fodbolden i København står stærkt på trods af corona-krisen. Det viser de seneste medlemstal fra DIF for 2020, hvor klubberne under DBU København samlet set går tilbage med kun 752 medlemmer (fra 45.637 i 2019 til 44.875 i 2020). Et fald, som skal ses i lyset af et nationalt medlemstab på 18.584 medlemmer i dansk fodbold. Tallene viser, at mange dygtige klubledere og frivillige har skabt værdi for medlemmerne, som til gengæld har støttet op om deres lokale fodboldklub. Samlet set betyder det, at grundlaget for en genstart af fodbolden i København er til stede, og at der nu kan sættes ind i forhold til at få endnu flere aktive fodboldspillere i de kommende år.  

- De københavnske klubber har haft et højt aktivitetsniveau på trods af corona, hvor vi har set rigtig mange initiativer for at fastholde medlemmer på trods af restriktioner og nedlukninger. Det har uden tvivl gjort en forskel og viser at fodbolden i København står stærkt, siger DBU Københavns formand Jesper Gradert.

Flere voksne spiller fodbold

I enkelte aldersgrupper har de københavnske fodboldklubber endog oplevet medlemsvækst. Det gælder særligt seniorfodbolden og de 25-39 årige på herresiden, hvor antallet af fodboldspillere er steget med 7,4 % (541 medlemmer) det seneste år. Også hos de helt unge seniorspillere i alderen 19-24 år kan DBU København konstatere en stigning på 2,8 %.. De mange nye seniorspillere har også haft en positiv indvirkning på antallet af tilmeldte hold i forårets turneringer i 2021 (læs mere her.) 

Antallet af pige- og kvindespillere er status quo med en mindre tilbagegang på 25 medlemmer. Det skyldes ikke mindst de mange klubber, som har arbejdet på at rekruttere de mindste piger til bold & bevægelse, hvilket har øget andelen af piger i alderen 0-6 år. De nye tal viser en stigning på 9,8 % til 626 piger i alderen 0-6 år.

De nationale tal viser en markant tilbagegang hos drenge i alderen 7-12 år, hvor 9.568 har valgt fodbolden fra i Danmark. Den tendens er også tydelig i København, hvor andelen af drengespillere i netop denne aldersgruppe er faldet med hele 1.124 medlemmer. En væsentlig tilbagegang, som DBU København vil drøfte med de københavnske børne- og ungdomsklubber, så der kan sættes ind med målrettede tiltag, der imødekommer klubbernes behov.

- Vi vil gerne i dialog med vores klubber omkring frafald i børne- og ungdomsfodbolden. Der kan være flere årsager til tilbagegangen, og det er helt sikkert et område, vi skal have fokus på i de kommende år, forklarer DBU Københavns formand Jesper Gradert.

Nedenfor kan du se fordeling af medlemmer på køn og alder samt en liste med de 20 største fodboldklubber i København. 

Drenge/Herre

Alder 0-6 år 7-12 år 13-18 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70+  
2020 4.031 10.334 6.074 4.873 8.113 3.161 694 540  
2019 4.132 11.158 6.137 4.738 7.552 3.266 730 534  

Pige/Kvinder

Alder 0-6 år 7-12 år 13-18 år 19-14 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70+  
2020 626 2.252 1.399 985 1.566 482 30 15  
2019 570 2.358 1.397 1.005 1.562 456 20 12  

Top 20 klubber under DBU København:

 1. BK Skjold, 2.319 medlemmer
 2. Kjøbenhavns Boldklub, 2.116
 3. FA2000, 1.993
 4. Frederiksberg Boldklub, 1.990
 5. B93, 1.834
 6. Nørrebro United, 1.442
 7. HIK Fodbold, 1.438
 8. Fremad Valby, 1.378
 9. Hvidovre IF, 1.349
 10. Østerbro IF, 1.222
 11. GVI, 1.138
 12. BK Vestia, 1.097
 13. Sundby BK, 1.072
 14. Vanløse IF, 1.063
 15. AB Tårnby, 899
 16. B1908, 880
 17. Dragør BK, 877
 18. B1903, 811
 19. BK Hekla, 773
 20. BK Hellas, 743