DGI Storkøbenhavn, Idrætsforum København (DIF) og Kultur- og Fritidsforvaltningen er gået sammen om en konference, hvor foreningsidrætten i København er omdrejningspunktet. Hensigten med konferencen er at få skabt et endnu bedre samarbejde mellem lokale idrætsforeninger, forvaltningen, idrætsorganisationerne og kommunalpolitikere.

Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) byder alle lokale idrætsforeninger velkommen og håber på en konstruktiv dialog om forholdene for foreningsidrætten.

-Det er anden gang, kommunen og idrætsorganisationerne arrangerer en konference sammen. Jeg ser frem til, at foreninger, politikere og idrættens organisationer sætter sig sammen og får en konstruktiv dialog om, hvordan vi sammen kan udvikle og skabe de bedste forhold for idrætten i København, udtaler borgmesteren.

DGI Storkøbenhavns formand Peder Nedergaard ser også frem til konferencen.

-Vi har i stigende grad brug for inspiration udefra. Især set i lyset af, at indbyggertallet fortsat vokser i de kommende år i både København og hovedstadsregionen samtidig med, at der er et anlægsloft, som lægger en dæmper på vores muligheder for at bygge nyt. Vi kunne derfor med fordel skabe nogle nye samarbejdsformer for at løse idrættens udfordringer på nogle nye måder sammen.

Formand for Idrætsforum København og næstformand i DIF Hans Natorp ser også frem til konferencen.

-Det er en unik mulighed for at samle kommunen, idrætsorganisationerne og ikke mindst de københavnske foreninger til en dag, hvor vi sætter den københavnske idræt i højsædet. Vi forventer, at dagen byder på mange ærlige diskussioner om storbyens muligheder og begrænsninger for idrætsfællesskaberne og foreningslivet. Særligt hvordan vi kan se idrætten i København i en international kontekst, siger Hans Natorp.

Udgangspunktet for konferencen er byens konstante forandring, som foreningerne skal kunne løbe om kap med. Med udgangspunkt i foreningernes hverdag og udfordringer sættes der fokus på muligheder og udfordringer i forsøget på at finde frem til de bedste løsninger for foreningernes fremtid i storbyen. Målet med konferencen er at understøtte foreningerne og give dem gode forudsætninger for at være relevante for endnu flere borgere.

Konferencen finder sted lørdag d. 9. november kl. 9.30 – 16.30 i FDFs lokaler på Rysensteensgade 3, 1564 København V.

Program og tilmelding – se mere via dette link: https://www.kk.dk/artikel/konference-idraet-i-storbyen

Kontakt:

For mere information kontakt Søren Hemmingshøj fra DBU København, shem@dbukoebenhavn.dk