Repræsentantskabsmøde 2018

Den 26. Februar 2018 afholder DBU København Repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i Sydhavnen.

Skal din klub være med til at præge udviklingen? Husk at sætte kryds i kalenderen ud for mandag den 26. februar 2018, hvor DBU København holder repræsentantskabsmøde. 

På mødet vil der bl.a. være gennemgang af regnskab, godkendelse af kommende budget og valg til DBU Københavns bestyrelse, hvor fire medlemmer er på valg i 2018.  

Mødet afholdes mandag den 26. februar 2018 på Hotel Scandic Sydhavnen. Mødet starter kl. 17.00.  

Hvis man har forslag til ændringer i DBU Københavns love skal disse være unionen i hænde senest torsdag den 1. januar 2018. 

OBS: Tilmelding til mødet er åbnet - følg dette link

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.

5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til FLU/DBU.

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behand­les på kommende repræsentantskabsmøder i FLU/­D­BU.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret re­visor.

9. Valg af 2 kritiske revisorer.

10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget.

11. Eventuelt

På valg i bestyrelsen 

Henrik Ravnild (formand), Kasper Darfelt, Yery Ibarra-Hansen og Morten Høgsdal

Log ind