MENU

Møde om FLU’s organisationsudvikling

Invitation til høring om FLU’s organisationsudvikling. Ny struktur for breddefodbolden i Danmark


DBU København indkalder alle klubber til møde vedr. forslag til ny FLU-struktur. Foto: Mark Bernquist

En arbejdsgruppe nedsat af FLU (foreningen af lokalunioner) har barslet med 3 forslag til ny organisatorisk model for breddefodbolden i Danmark og dermed DBU’s lokalunioner.

DBU Københavns formandsklub repræsenteret ved styregruppen bestående af Flemming Jensen (Nørrebro United), Keld Jørgensen (KB), Lone Falsig (HIK), Anders Nannerup (Kastrup BK), Søren Vesterbæk (BK Vestia) og Jan Sørensen (BK Skjold) har haft forslagene til gennemsyn og har siden afholdt møde med DBU Københavns turneringsudvalgsformand, Jesper Gradert på vegne af DBU Københavns bestyrelse.

Formandsklubbens styregruppe har efterfølgende ønsket at alle klubformænd får muligheden for at drøfte DBU Københavns udkast til et høringssvar, og dermed få indflydelse på det endelige svar.

Alle klubformænd inviteres hermed til et informations- og debatmøde torsdag den 15. juni kl. 19.00 på Hotel Scandic Sydhavnen. Invitationen sendes også direkte via mail.

Tilmelding er af hensyn til det praktiske en nødvendighed senest den 11. juni. Hver klub kan stille med klubformanden eller alternativt sende et andet bestyrelsesmedlem - max 1. person pr. klub.

Tilmelding sendes pr. mail til jank@dbukoebenhavn.dk  

DBU Københavns udkast til høringssvar vil blive tilsendt alle deltagere i uge 23.

Log ind