MENU

Indplacering for foråret 2017

Nu kan du se indplaceringen for foråret 2017.


Indplaceringen er klar for foråret 2017. Foto: www.fodboldbilleder.dk

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til turneringer for foråret 2017 i ungdom senior og +33 i 7/8M og 11M.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort. 

Senior: 
11. mands
7. mands

+33:
11. mands
7. mands

Ungdom:
11 mands
7/8 mands

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 7 - 17. februar 2017, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Søndag den 4. december 2016 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.Log ind