MENU

Indplacering i ungdomsrækkerne

Indplaceringen til efterårets turneringer er nu på plads for ungdom 7/8 og 11M


Nu kan du se indplaceringerne for 7M og 11M ungdom. 

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til de lokale ungdomsturneringer for efteråret 2016.

Se indplaceringerne for 7/8M og 11M ungdom HER.


DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 28 - 15. juli 2016, kl. 15:00.

Det vil være muligt at fastlægge "dommerløse/kl. 22:00" kampe via KlubOffice fra lørdag den 16. juli 2016.

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort.

-Indsigelser mod rækkeinddeling for ungdomsrækkerne skal være DBU København i hænde senest fredag den 1. juli 2016 kl. 09:00 og SKAL indsendes på: info@dbukoebenhavn.dk 
-Indsigelserne SKAL være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem eller på mail fra samme.
-Vi henstiller til, at det kun er klubbernes officielle kontaktpersoner, der henvender sig med spørgsmål vedrørende indplacering.
-Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Offentliggørelse af 7/11M turneringerne for voksne/seniorer forventes at blive offentliggjort senest fredag den 1. juli 2016.
Log ind