MENU

Søg DBU Københavns udviklingspulje

DBU København har åbnet op for ansøgninger til DBU Københavns udviklingspulje 2016


Få økonomisk støtte til at starte nye initiativer - søg DBU Københavns udviklingspulje. Foto: Hanne Kokkegård

Det er nu åbnet op for ansøgninger til DBU Københavns udviklingspulje, hvor man kan søge støtte til nye tiltag og initiativer. Nedenfor kan du se kriterierne for ansøgningsproceduren samt kriterier for projekter, der kan støttes af den udviklingspuljen. Der er 200.000 kr. i puljen og man kan søge løbende så længe der er midler. DBU København melder ud når puljemidlerne er brugt for 2016.

Nedenfor kan du læse om mere om kriterier for puljen og finde ansøgningsskabelon.  

Formål

At støtte klubber, der aktivt arbejder for at skabe nye og bedre rammer og tilbud, og ønsker at være en klub i udvikling.

Kriterier

For at klubberne kan komme i betragtning til midlerne i puljen skal følgende kriterier som minimum være opfyldt og fremgå af ansøgningen:
  • Projektet skal have fokus på et eller flere af følgende områder:
-Baner/faciliteter
-Rekruttering og fastholdelse af de frivillige
-Rekruttering og uddannelse af ungdomstrænere
-Rekruttering og fastholdelse af medlemmer – særligt piger og kvinder
-Samarbejde med kommune og andre kommunale instanser 

  • Klubben skal stille med en egenfinansiering på 1:1
  • Der skal foreligge en plan for projektet med et klart defineret formål, målbart indhold, succeskriterier for slutresultatet og et budget 
  • Der skal være en kontaktperson og/eller projektansvarlig tilknyttet projektet
  • Klubben skal beskrive hvordan projektet forankres og hvilken effekt det vil have på kort og langt sigt
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af målgrupper, aktiviteter og ressourcer og beskrive hvad støtten skal bruges til.
  • Projektet skal evalueres og der skal foreligge et revideret regnskab for projektet. Ikke brugte midler skal tilbagebetales til DBU København.
  • Projektet skal kunne bidrage til inspiration til andre klubbers udvikling, og der skal være en interesse i at viderebringe gode historier og erfaringer
  • Der kan søges om maks. 50.000 kr.

Form

Ansøgningen skal sendes til DBU Københavns Jan Kristensen (jank@dbukoebenhavn.dk) og vil blive behandlet indenfor 30 dage. Ansøgningen skal være underskrevet af minimum et medlem af klubbens bestyrelse.

Ansøgningsskabelon - klik her

Læs om nogle af de initiativer som DBU København har støttet i 2015:

B1908 - nye medlemmer kravler ind i 8erne
FB - Supervision skaber den røde tråd i FB
Vestia - Ungtrænere supplerer i Vestia BK

Log ind