MENU

Debat om turneringsforhold

DBU København inviterer til debatmøde om turneringsfodboldens fremtid i DBU København


DBU Københavns turneringsudvalg inviterer til debatmøde den 19. januar. Foto: Max Mestour

DBU Københavns udvalgsmedlemmer og administration har ved formandskabsmøder og andre arrangementer talt med klubfolk, der har peget på, at reglerne i DBU København på en række områder ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.Der er blandt andet peget på, at turneringsstrukturen for de lavere rangerede seniorrækker, bedre overgang fra ungdom til senior, fleksible turneringsregler på seniorsiden og dispensationer i ungdomsfodbold.

Derfor vil DBU Københavns turneringsudvalg meget gerne invitere fodboldledere, som repræsenterer klubbens holdning, til møde med henblik på at drøfte disse emner og andre regler og turneringsstrukturer, som klubberne ønsker at debattere. På baggrund af mødet vil der blive nedsat arbejdsgrupper bestående af klubber i området og folk fra DBU København, der sammen skal udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer. Turneringsudvalget håber, at rigtig mange vil deltage og præge fodbolden i København og skabe de bedste rammer for dette.

Mødet finder sted:

Hvidovre Stadion
Stadionrestauranten
Sollentuna Alle 1 – 3
2650 Hvidovre

Dato:

Tirsdag den 19. januar 2016

Kl. 18:00 – 21:00

DBU København sørger for en sandwich og sodavand til de deltagende.

Klubberne kan tilmelde max. to personer, der kan og må repræsentere klubbens holdning.

Tilmeldingen skal ske senest fredag den 15. januar 2016, kl. 14:00 og foregår ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet bedes du kontakte Martin Munk fra DBU Københavns turneringsafdeling - munk@dbukoebenhavn.dk
 

Log ind