MENU

Stor fremgang for fodbolden i København

2.891 flere til fodbold. De københavnske fodboldklubber kan glæde sig over flot medlemsfremgang for tiende år i træk


Fodbolden har vokseværk i København. Siden 2000 er antallet af fodboldspillere mere end fordoblet. Foto: www.fodboldbilleder.dk 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har netop offentliggjort medlemstal for 2015, og det er god læsning for fodboldklubber under DBU København. For tiende år i træk er der medlemsfremgang i hovedstadsområdet, hvor 42.051 var aktive medlemmer i 2015. Dermed har der aldrig været registreret så mange fodboldspillere i København som netop nu.

Der skal investeres i verdens sundeste motionsform
Den totale fremgang er på 2.891 medlemmer i forhold til sidste års optælling, og det vækker naturligvis glæde hos DBU Københavns bestyrelsesformand Henrik Ravnild, der kan konstatere, at klubber under DBU København bidrager markant til den samlede fremgang på landsplan på 1254 medlemmer.

-DBU København har i mange år kæmpet for at opnå bedre faciliteter for fodbolden i København. Det har vi gjort, fordi vi mener, at der er et kæmpe potentiale i hovedstaden. De seneste tal bekræfter vores tese, og det motiverer alle omkring DBU København til at gøre en endnu større indsats for at skabe de bedste rammer og udviklingsmuligheder, siger Henrik Ravnild.

DBU Københavns formand håber at den markante medlemsfremgang på seniorsiden kan få Københavns Kommune til at tænke sig grundigt om, når det kommer til budgetnedskæringer.

-Københavns Kommune har i år valgt at skære i tilskudsmidlerne til idrætten, hvilket har resulteret i øget brugerbetaling for de klubber, der kun har voksenfodbold. Hvis vi skal fortsætte medlemsfremgangen og få endnu flere voksne til at dyrke verdens sundeste motionsform er det vigtigt, at man fra politisk hold bakker op om foreningerne. Nedskæringer på idrætsområdet er ikke en farbar vej.

Kunstgræsbaner gør en forskel
Henrik Ravnild anerkender samtidig, at de mange nye kunstgræsbaner har gjort en positiv forskel. Her har det gode samarbejde med Københavns Kommune været med til at skabe bedre rammer for klubberne.

-De mange nye og omlagte baner har løftet breddefodbolden i København. I mange år var idrætsfaciliteter et nedprioriteret område, men det er lykkedes at få politikerne til at prioritere fodbolden til gavn for de mange foreningsaktive. Der er vi glade for, men der er brug for at fortsætte anlægsarbejdet, hvis vi skal øge medlemsfremgangen i de kommende år. Her tænker jeg også på etableringen af idrætsfaciliteter i nye boligområder.  

Et vigtigt indsatsområde for de kommende år bliver pigefodbolden, hvor DBU København oplever en mindre fremgang. Her er der stort potentiale for at rykke ved medlemstallene, hvis DBU København og klubberne investerer mere i at få pigerne til at spille fodbold.

-Pigefodbolden er et strategisk hovedindsatsområde for DBU København i de kommende år. Vi har en ambition om at få endnu flere til at dyrke fodbold, og når vi ser på udviklingen står det klart, at vi står med et uforløst potentiale på pigesiden. Et andet indsatsområde er motionsfodbolden. En fodboldform som Fodbold Fitness oplever vækst, og vi har store forventninger til at endnu flere voksne mænd og kvinder vil dyrke motionsfodbold i de kommende år.  

Dobbelt så mange spiller fodbold
Den flotte medlemsfremgang i DBU København kommer efter mange års vækst i hovedstaden. Siden år 2000 er antallet af medlemmer under DBU København mere end fordoblet. Helt præcist er stigningen på 103, 76 % fra 20.638 i 2000 til 42.051 spillere i 2015. Den imponerende fremgang skyldes i høj grad den store frivillige indsats, som pågår i alle de københavnske fodboldklubber.

-Der skal også lyde en stor ros til de mange frivillige, der er med til at give foreningsidrættens værdier videre til nye generationer. Uden dem havde vi ikke fået så mange til at dyrke fodbold, lyder det afsluttende fra DBU Københavns formand.

De nye medlemstal

Nedenfor kan du se DBU Københavns seneste medlemstal for 2015 fordelt på køn og årgange.

Årgange    0-12 år     13-18 år   19-24 år      25-59 år      60+       Total
Mænd   13526        6290       5101       9911     1091    35919 
Kvinde     1961        1295      1208      1619        49     6132
Total   15487       7585      6309    11530    1140   42051

De femten største fodboldklubber i DBU København fordelt på medlemmer.

 Klub
Medlemmer
 Boldklubben af 1893
 1.971
 Boldklubben Skjold
 1.820
 Kjøbenhavns Boldklub
 1.819
 FA 2000
 1.505
 Boldklubben Fremad Valby
 1.472
 Frederiksberg Boldklub
 1.435
 Nørrebro United
 1.187
 Hvidovre Idrætsforening
 1.173
 Vanløse Idræts Forening
 1.145
 Jægersborg Boldklub
 1.125
 Boldklubben 1903
 1.106
 Hellerup Idræts Klub 
 1.073
 Sundby Boldklub
 1.067
 Østerbro Idræts Forening
 1.067
 Gentofte-Vangede Idrætsforening
 1.024Log ind