DBU København har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. august 2020. Her vil DBU Københavns bestyrelse blandt andet orientere om den foreslåede videre proces for DBU Bredde reformen.

Egentlig skulle de københavnske klubber have taget stilling til tiltrædelse af et reformforslag, som samlede lokalunionerne i det østlige Danmark under DBU Bredde Øst i april måned, men det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev aflyst grundet COVID19. Det kommende repræsentantskabsmøde bliver uden en afstemning, da DBU Lolland-Falster tilbage i maj måned meddelte, at man ikke kunne bakke om det nuværende forslag.

- De tre andre lokalunioner i øst (DBU Bornholm, DBU Sjælland og DBU København) er fortsat besluttede på at arbejde videre med reformforslaget. Målet er, at alle kan se fordelen i at gå med og støtte op, om en samlet reform, forklarer DBU Københavns formand, Jesper Gradert.

Mulighed for involvering

For DBU Københavns bestyrelse er det afgørende, at klubberne får mulighed for at blive yderligere involveret i den sidste og afgørende fase af reformarbejdet. Derfor vil der også blive mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, som skal kvalificere det nuværende materiale yderligere i september og oktober med henblik på, at reformforslaget kan komme til afstemning på de respektive lokalunioners årsmøder i 2021. DBU Københavns bestyrelse vil orientere herom på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Det var hensigten at klubberne skulle inddrages før COVID19, og det skal der naturligvis også være tid til efter.

De københavnske klubber har dog allerede mulighed for at søge indflydelse og høre mere om reformarbejdet via DBU Københavns formandsklub, der afholder et møde den 13. august 2020 i Husum Boldklub. Alle klubber kan deltage på mødet. Klik her for mere information og tilmelding.

Økonomi

De seks lokalunioner har indgået aftale om en økonomifordeling. Baggrunden er at den nuværende aftale udløb den 30. juni 2020 og alle seks lokalunioner har bakket op om økonomiaftalen. Det betyder, at der skal laves en aftale mellem de fire lokalunioner i øst.

Der er endvidere sat et punkt om økonomi på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Her ønsker bestyrelsen en drøftelse af, hvordan lokalunionen bedst varetager unionens interesser i lyset af det underskud, som aflysningerne af turneringerne som følge af COVID19 har medført.

- Der er ikke tale om, at unionen er økonomisk udfordret, men vi vil gerne inddrage klubberne i overvejelserne om, hvordan vi bedst afbøder de negative effekter på vores økonomi, som COVID19 har haft, udtaler Jesper Gradert.