DBU Sjællands indrangeringsgrupper har gennem mange år valgt at besigtige en lang række kampe for at have det bedst mulige grundlag for at kunne lave en retfærdig indrangering i såvel fællesrækker som de højeste rækker i unionen.  

Her kan du læse om de kriterier og overvejelser, der spiller ind, når medlemmerne besigtiger kampe og klubber.  

Overvejelser i forbindelse med besigtigelser

I. Klubbens modtagelse af dommertrio og Lokalunionens indrangeringsmedlem
- Velkomst og accept
- Adfærd og dialog, før, under og efter kampen.

II. Klubbens organisation på sidelinjen
- Hvor mange folk på sidelinjen
- Eventuel sundhessektor eller aftale med lokal fysioterapeut
- Coaching af spillerne - er sidelinjen til hjælp for spillerne
- Kompetencen på sidelinjen

III. Optakt til kampen
- Opvarmning
- Mental forberedelse

IV. Holdets organisation
- Er der en organisation på banen, man kan få øje på
- Er spillerne fortrolige med deres plads og opgaver
- Er spillerne i stand til at løfte opgaverne
- Er organisationen en hjælp for holdet

V. Spillernes evner
- Generelt teknisk niveau
- Teknisk niveau hos den enkelte spiller
- Tør spillerne have bolden
- Er den enkelte spiller det rigtige valg på netop den plads
- Fysisk træningsniveau hos den enkelte spiller
- Taktiske evner hos den enkelte spiller
- Bredde i spillertruppen

VI. Opførsel og adfærd på og udenfor banen
- Gule / røde kort
- Holdets indstilling til Fair Play
- Subjektiv opfattelse af spillernes og sidelinjens opførsel og adfærd
- Spillernes og sidelinjens kendskab til fodboldreglerne

VII. Klubbens organisation
- Findes der en eliteorganisation
- Ses en tydelig sportslig linje i klubben

VIII. Udvalgte spillere
- DBU-spillere

IX. Kampens forløb
- Brug af 1. årsspillere
- Betingelser: Bane, vejret med mere.