Spillere kan i særlige tilfælde få tilladelse til at spille for andre end moderklubben. Spilleren kan ansøge om supplerende spilletilladelse, såfremt en af nedenstående paragreffer er opfyldt.

§ 13.2
I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber og optaget i begge klubbers spillerregistrering og godkendt af lokalunionen her - samt, at spillerens moderklub giver sin accept samt at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Ældre.

§ 13.3
En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende turneringsår.