Turneringsreglement

§ 1 - Udskrevne turneringstyper 
Dommere:
Der påsattes som udgangspunkt automatisk dommere til alle 11-mandskampe.
Hvis man selv ønsker at stille med dommere skal dette meddeles ens lokalunion.

I stævneform er det førstnævnte hold, der dømmer kampen. 

Planlægning:
Klubberne planlægger selv hjemmekampe via kluboffice i pågældende fastsatte spilleuge. Åbent for redigering i en periode i oktober-november måned.

7-/8-mands:
For kampe i 7-/8-mandsrækker spilles der 7-mands hvis hjemmeholdet er fra DBU København. Hvis Hjemmeholdet er fra DBU Sjælland spilles der 8-mands.

Resultater
Alene kampoversigten vises i U-12 og yngre. Resultaterne indberettes ikke. 
§ 2 - Spillernes antal 
Ingen begrænsninger. 
§ 3 - Turneringsspørgsmål 
Ved turneringsspørgsmål skal henvendelse ske til DBU Københavns administration. Spørgsmål om U-12 og yngre skal dog rettes til DBU Sjælland.  
§ 4 - Arrangement af kampe 
Den klub, hvis navn i turneringsprogrammet står nævnt først er arrangør af kampen og ansvarlig for fastsættelse af kamptid. 

Kampe kan afvikles på grus og alle typer af udendørs kunststofbaner og kunststofgræs. 

Den klub, hvis navn i turneringsprogrammet står nævnt først, er arrangør af kampen og ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebolde i beredskab. 

Den klub, hvis navn står nævnt først, er ansvarlig for rekvirering af kampleder/dommer. 
§ 5 - Spilleberettigelse 
Der kan gøres brug af spillere, der tilhører aldersgruppen uanset tilhørsforhold. Spilleren repræsenterer dog klubben på kampdagen. 
§ 6 - Udvisninger / bortvisning 
Udvisninger/bortvisninger i træningskampe medfører normalt ikke karantæne. Grovere tilfælde indberettes og kan medføre karantæne. 
§ 7 - Indberetninger 
Det er hjemmeholdets pligt at indrapportere kampens resultat, senest dagen efter kampen er spillet. 

Kampens resultat kan indrapporteres via telefon, DBU's Fodbold app eller via klubadministrationssystemet KlubOffice. Alle øvrige indberetninger, oplysningsskemaer, indbetalinger, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser skal ske til DBU Sjælland.

Se tekst i turneringsreglementer: 

DBU Københavns turneringsreglement

DBU Sjællands turneringsreglement

Hos U-12 og yngre skal resultater ikke indberettes.
§ 8 - Udeblivelser 
Hold der udebliver uden afbud vil blive pålagt et gebyr på kroner 500,-. 
§ 9 - Økonomi og gebyrer 
Holdgebyr 11-mands    550,-  
Holdgebyr 8-mands      450,-  
Holdgebyr 7-mands      450,-
Holdgebyr 5-mands      350,-  

Det er gratis at melde afbud. Afbud skal meldes til lokalunion samt modstander/stævnearrangør. Såfremt det ikke er muligt at afmelde bestilt dommer, pålægges den afbudsgivende klub dommerhonoraret. 

Ved udeblivelse uden afbud til kamp Kr. 500,- 
§ 10 - Holdkort 
Der skal ikke udfyldes holdkort.