Forældre

Forældreopbakning fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.
KBU Stævne B93 PigerDY2Q7784.jpg

Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til fodbolden. Vi deler en fælles passion.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Forældrekort/minifolder
Men det kan være svært at tage dialogen om forældreopførsel, der går over stregen. Derfor har DBU Fairplay har udviklet en minifolder udformet som et gult kort på forsiden og et rødt kort på bagsiden. Slår man op i folderen findes De 10 forældrebud.

Hensigten er, at kunne uddele minifolderen til de mange forældre der overværer deres børn spille fodboldkamp uge efter uge.

Minifolderen er et forsøg på at få skabt opmærksomhed blandt forældre omkring opførsel og fair play i forbindelse med kampene for de yngste spillere.