Dialogmøder

Kom i dialog med bestyrelsen og stil spørgsmål til reformforslaget for DBU Bredde Øst. DBU København afholder et fysisk dialogmøder den 6. april 2021 i Husum Boldklub.

De københavnske fodboldklubber står over for at skulle træffe en vigtig beslutning i forhold til fremtidens organisering af breddefodbolden. Derfor inviteres alle klubber til et fysisk dialogmøde forud for afstemningen på repræsentantskabsmødet på Hotel Scandic Copenhagen den 12. april 2021.

OBS! Det fysiske dialogmøde er afhængig af en lempelse af de nuværende corona-restriktioner. 

 

Dialogmøde om DBU Bredde Øst i Husum Boldklub

den 6. april 2021 - fra kl. 17:00 til 19:00