Medlemmer    
Formand  Kasper Darfelt kada@dbukoebenhavn.dk
Udvalgsmedlem  Henrik Ravnild ravn@post.dbunet.dk
Sekretær Kenneth Egeberg kege@dbukoebenhavn.dk

 

Kommissorium

Motivation/baggrund:

På ethvert tidpunkt at rekrutere, uddanne, fastholde og motivere flest muligt dommere til
at dømme et maksimalt antal kampe for DBU København.

Formål:

At sikre drift og stabilitet indenfor dommeromårdet, og drage omsorg for at retningslinjer,
rammer og tilbud er i overensstemmelse med DBUs overordnede principper og aftaler.

Organisering:

 1. Der nedsættes et udvalg. Alle udvalgets medlemmer skal have bestået DBUs
  dommereksamen og må normalt ikke virke som indrangerede dommere.
 2. Formanden for udvalget er det bestyrelsesmedlem, der er udpeget som ansvarlig
  for området. En administrativ medarbejder vil fungerer
  som sekretær for Dommerudvalget.

Arbejdsområde:

Udvalget er berettiget til at nedsætte evt. underudvalg, som findes nødvendige. Udvalget
kan iværksætte sanktioner overfor dommerne. 

 • at rekruttere og fastholde nye dommere
 • at gennemføre dommergrunduddannelse
 • at videreuddanne allerede aktive dommere
 • at indstille kvalificerede dommere til DBU
 • at udstikke retningslinjer for aktive dommere
 • at rekruttere dommerudviklere og dommervejledere
 • at beslutte hvilke rækker der dommerpåsættes
 • at rekrutere og uddanne dommerudviklere
 • at indrangere dommerne

Mål

 • Der henvises til DBU Københavns overordnede SMART mål.

Økonomi:

 • Der kan søges midler i DBU Københavns Bestyrelse

Resurseforbrug:

 • Der afholdes 1-2 årlige møder.