Børne- og Ungdomsformandsklubben kommissorium


Sammensætning

Klubbens/foreningens børne- og ungdomsformand

Repræsentanter fra DBU København

Formanden for DBU Københavns Børne- og Ungdomsudvalg


Formål

Erfaringsudveksling, inspiration, netværk og nye værktøjer/redskaber


Opgaver

At deltage på Børne- og Ungdomsformandsklubbens fire årlige moduler


Kvalifikationer

Børne- og/eller ungdomsformand eller klubbens repræsentant for børn og ungdom


Mødefrekvens

Fire moduler årligt