Turneringsår

II. Turneringsår

§ 4 Turneringsår og turneringsdele

I 1943 efterår defineres turneringsår første gang - her som gående fra 1. juli til næstfølgende 30. juni. Fra 1958 er turneringsåret ændret til at være 1. januar til 31. december – senere skiftes igen fra 2008 til efterår/forår med start 1. juli og afsluttende 30. juni året efter. Fra 2013 afviger Old Boys og ældre ved at spille med et turneringsår, der går fra 1. januar til 31. december.

1982 angives 1. januar-30. juni som 1. turneringshalvdel og 1. juli-31. december som 2. turnerings-halvdel. I 2013 defineres i Fælles Turneringsregler en turneringsdel som, hvor alle hold har mødt hinanden 1 gang.

Fra 1986 åbnes for, at der kan arrangeres turneringer, der ikke løber over hele turneringsåret.