Turneringsreglement

Alle udgaver af KBUs turneringsreglement findes ikke bevaret i DBU Københavns arkiver, men der findes tilpas mange til, at man kan danne sig et indtryk af, hvordan de enkelte regelområder har udviklet sig i takt med tidens behov. De ældst bevarede findes i et lille hæfte ”Regler for Københavns Boldspil-Unions Fodboldturneringer” trykt i 1909 – 6 år efter KBUs dannelse – hos Rechartés Bogtrykkeri i København. Det angives, at reglerne er trådt i kraft fra 1. september 1909. Dem er der taget udgangspunkt i.

I dag er Turneringsreglementet samlet i ”11 kapitler” :

I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator
II. Turneringsår
III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer
IV. Pokaler, diplomer, medaljer m.v.
V. Ekstra op- og nedrykninger
VI. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne
VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling
VIII. Kampens indberetning
IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe
X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker
XI. Ændringer

Denne opdeling er – selv om den ikke fandtes i de første mange år – anvendt her. Den københavnske pokalturnering introduceres først i 1910, hvor den har fået sit helt eget afsnit i Reglementet, som den beholder op til at Landspokalturneringen indføres i 1953. Beløb har ændret sig – men de er taget med 1. gang for at anskueliggøre størrelsen.

Udviklingen i selve spillets regler finder du her.