Bag om navnet

Vigerslev er en del af det vestlige område af bydelen Valby og er et ejerlav i Københavns Kommune.

Vigerslev har fået navn efter landsbyen Vigerslev nævnt ved navn i 1167. Navnet stammer fra den første kendte mand, som byggede en gård i området cirka år 400 e.Kr. Han hed Vigar og lagde navn til landsbyen Vigarsløv. Vigerslev ligger øst for Harrestrup Å imellem Valby og Hvidovre og den gamle landsby lå lidt sydøst for nutidens Hvidovre Station. I 1901 indlemmes Vigerslev og Valby i Københavns kommune.

Kulbanekvarteret er en del af Vigerslev. Navnet kommer af kul-jernbanen til Valby Gasværk, der løb igennem dette kvarter. Umiddelbart efter århundredskiftet besluttede Københavns Kommune, at der skulle opføres et nyt gasværk i byens vestlige del og der opkøbtes derfor et større landbrugsareal på 270.000 kvadratmeter ved Vigerslev. Efter en længere debat blev man til sidst enige om at kalde det nye gasværk for Valby Gasværk og 27. november 1907 kunne værket åbne.

Stationen Valby Gasværk (stationsforkortelse: Gk) blev taget i brug 12. juli 1909 som forgreningsstation på strækningen Københavns Godsbanegård-Vigerslev/Roskildevej (via Valby Gasværk). Stationsbygningen skyldtes Heinrich Wenck. Valby Gasværk Station havde fra 7. juni 1923 til 31. marts 1969 et privat sidespor for Kjøbenhavns Belysningsvæsen til gasværket's kulbane (der udgik fra Københavns havn og dér var i forbindelse med DSB's sporterræn). Valby Gasværk Station blev sikkerhedsmæssigt betjent fra Vigerslev Station fra 1. december 1931, i forbindelse med at stationen fik elektromekanisk sikringsanlæg. Stationsbygningen er efter alt at dømme nedrevet i 1930'erne. Den udgik af tjenestekøreplanen 20. maj 1979 og indgik herefter i Hvidovre Fjern Station.

Desværre er der ikke meget tilbage at se af de gamle baneforhold langs strækningen Københavns Godsbanegård - Vigerslev/Roskildevej. 10. januar 1961 blev Valby Gasværks kulbane nedlagt fordi den lå i vejen for DSB´s udvidelse af Køge Bugt banen og transporten af kul overgik til lastbil. Banen forlagdes 1961-64 på en 1,5 km lang strækning mellem Trekronergade og Ellebjergvej i forbindelse med anlægget af en overføring for Køgebugtbanen. Valby Gasværk var i begyndelsen af 1960'erne nedslidt og det blev besluttet at værket skulle nedlægges i foråret 1965. På grund af flere havarier blev nedlæggelsen fremskyndet og 1. juli 1964 blev Valby Gasværks gasproduktion indstillet.

Området blev igen involveret i omfattende jernbaneanlæg for at få den nye Ringstedbane på plads i starten af 2000-tallet – og var reelt omdannet til en stor byggeplads i mange år.

Valby Gasværk 1930 Valby Gasværk 1930