Bag om navnet

Området er uløseligt knyttet til naboen, Københavns Grønttorv. Både på Israels Plads – hvor det første Grønttorv var placeret - og i Valby havde Grønttorvet en central placering i den sjællandske handel af frugt og grønt. Grønttorvet var derfor dagligt velbesøgt af handlende fra over 2700 detailbutikker i København, Sjælland og dele af Sverige. I mere end et halvt århundrede blev der handlet frugt, grønt og blomster i den store torvehal, - det første spadestik blev taget 1956 og opførelsen afsluttes 2 år senere, hvor Grønttorvet formelt kunne åbne for over 800 handlende. I 2016 flyttede Grønttorvet til Høje Taastrup i nye, tidssvarende rammer, og området i Valby kunne således påbegynde sin transformation fra industriområde til visionært og urbant boligkvarter. Mandag 4 april 2016 lukkede Grønttorvet i Valby definitivt for at flytte til Glostrup. Også Værkstedsvej-banearealet skulle bruges til byggeriet - så banen måtte nedlægges.

Københavns Grønttorv i Valby blev skabt af visionære gartnere, der den 5. november 1954 stiftede Andelsforeningen Københavns Engros Grønttorv, i daglig tale KGT, og påtog sig at etablere og drive et torv, der en gang for alle skulle løse de mange problemer, der gennem tiderne var blevet til uløselige hårdknuder på de hidtidige torve.
Navnet "værkstedsvej" hentyder til, at Håndværkerbyen syd for Grønttorvet i Valby er bygget i 1950'erne til genhusning af de mange udsanerede virksomheder og værksteder, der lå i det indre København og i brokvartererne. Anlægget er tegnet af arkitekten Ole Vinter. Håndværkerbyens første bygninger blev opført i 1953 af Københavns Kommune og delvis finansieret med midler fra den amerikanske Marshall-hjælp. Siden fulgte endnu to byggeetaper i 1957 og 1961. Håndværkerbyen består af tre enetages værkstedsbygninger med shedtage og plads til i alt 24 værksteder. Bygningerne har alle hvidmalede betonrammekonstruktioner udfyldt med murværk i røde sten. I hver gavl sidder fire ens vinduer og en indgangsdør i siden. Der er delvis udgravet kælder og derudover forskellige småbygninger og garager.