Tingbjerg

Adresse
Ruten 2, 2700 Brønshøj
Terrasserne 10, 2700 Brønshøj

Størrelse
Ved start 4 11M baner
1976 angives 1 opvisningsbane + 5 11M baner + 2 grusbaner, hvor sidstnævnte omdannes 2007 til kunstgræs
2018 indvies en ny kunstgræsbane baseret på kork-infill ved Brønshøjs klubhus (Artikel i Fodboldmagasinet København 2018, nr. 3)

Anlægget tages i brug
1962

Første KBU kamp
8. april 1967 kl. 16.00 Bellahøj - Stefan i Drenge I

Første officielle turneringskamp på kunstgræs er 19. april 2007, hvor Brønshøj i Masters 2 besejrer Albertslund 5-2.

Klubber på anlægget
Bellahøj, Brønshøj, FIX, Prespa, Tingbjerg, Union

KIldemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
Brønshøj 50 år
Brønshøj 60 år
Brønshøj 100 år
Husum 75 år.

Artikel i Københavns Fodbold

2020/2 : DBU : Ingen grund til at udskyde kunstgræsbaner

Området, hvor boldbanerne i dag ligger, - samlet 13,7 hektar - var oprindeligt landbrugsjord, som Københavns Kommune opkøbte omkring år 1900. Arealerne blev udlagt som kolonihaver i første omgang.

I forbindelse med projekteringen af hele boligområdet Tingbjerg, som den fremsynede byplanlægger Steen Eiler Rasmussen stod for, blev der i slutningen af 40’erne afsat plads til – udover træningsbaner til fodbold – bl.a. en ”kampbane m. omløbende stadion (som Sundby, men med flere løbebaner.)” Hele området Tingbjerg blev opført over en 15-årig periode fra slutningen af 1950’erne til starten af 1970’erne. Og ikke alt - heller ikke fodboldbanerne - blev som i de oprindelige planer.

I slutningen af 1952 udtrykker 5 klubber fra Brønshøj/Husum-området interesse i at få tider på det påtænkte opførte fodboldanlæg ved Hareskovvej/Rotunden. De 5 klubber er Brønshøj (vil gerne have en opvisningsbane), Husum Boldklub (vil gerne have en opvisningsbane og 2 træningsbaner), Velo (vil gerne have en opvisningsbane og 1 træningsbane), FIX (deres ønsker er ikke specificeret i første omgang) samt klubben Sømod (en ikke-KBU-klub, der gerne vil have 1 træningsbane). Det bliver dog ikke i første omgang til noget – det meddeles klubberne i 1955.

I 1960'erne sker der så noget. Brønshøj får tilladelse til at benytte en græsbane ved Hareskovvej – og så anlagde kommunen 2 gruslysbaner på Tingbjerg/Terrasserne, som anlægget nu hedder. De tog flere år at anlægge p.g.a. at Københavns Kommune ville benytte erhvervshæmmede til arbejdet – banerne står klar til brug i vinteren 1961/62. Grusbane 1 blev taget i brug januar 1962, hvor følgende klubber fik tildelt tider: Brønshøj, Husum, FIX, Union og LK. Grusbane 2 kom til i januar 1963, hvor følgende klubber fik tider: Brønshøj, Bellahøj IF, FIX, Union, LK, General Motors, Husum og Tingbjerg Ungdomsgården.

I 1967 etableres 2 nye fodboldbaner og igen 2 i 1970.

Københavns Idrætspark (KI) skriver i sin årsberetning 1970, at de 2 grusbaner benyttes i 997 timer, mens de 4 græsbaner huser 168 kampe.

I 1972 beslutter Brønshøj Boldklub at rykke til det nyanlagte Tingbjerg – i starten kun med lilleput og drenge, fra 1977 med alle. Man går sammen med Tingbjerg IF (tidligere Bellahøj IF), der allerede holdt til på anlægget. Det nyanlagte anlæg er tegnet af Steen Eiler Rasmussens tegnestue for København Kommune. Der var en omklædningsbarak, der dog allerede i 1973 flyttes ud til Amager Fælledvej. Klubben får i stedet tildelt hele underetagen på Tingbjerg Kollegiet til såvel omklædningsrum som klublokale - i 1997 ramt af voldsomme oversvømmelser (vandet står ½ meter op).

Der bliver 5 græsbaner, Opvisningsbane og grusbane på anlægget. Senere anlægges 2 kunstgræsbaner - den første er 11M i størrelse og indvies 2007, den anden er 7M/8M i størrelse og anlægges senere. Begge placeret hvor de tidligere grusbaner lå, så reelt er der tale om en omlægning. De kan udover af Brønshøj også benyttes af de øvrige klubber fra lokalområdet.

Det lykkes Brønshøj Boldklub at få bygget et nyt stort klubhus - indvielsen sker 20/3 1998 (1.134 kvadratmeter). Brønshøj bliver ejer, men formelt kun til 2018, hvor Københavns Kommune skal kunne overtage det igen. I starten var der tanker fremme om at opføre et idrætshotel i tilknytning, men det kan ikke hænge sammen økonomisk og opgives igen.

Undervejs er der sket en del udbygninger af Opvisningsbanen – ikke mindst tilskyndet af, at Brønshøj Boldklub flytter sine entregivende hjemmekampe fra Vanløse Idrætspark til Tingbjerg fra 1990. I starten var der store problemer med dræningen, men det er blevet afhjulpet. I 2003 (indviet 15. juni) opføres tribunen og 10. november 2012 indvies lysanlæg til kampen Brønshøj - Lyngby i 1. division.

Efteråret 2018 (indviet 9. oktober 2018) kunne den helt ny kunstgræsbane (nr. 2 i 11M-størrelse på anlægget) med kork som infill indvies - omtalt i artikel i Fodboldmagasinet København 2018, nr. 3. Her er tale om omlægning af en græsbane - og der suppleres med 4 stk. 5M-kunstgræsbaner op til. Udover Brønshøj får FIX faste tider på denne kunstgræsbane. 

Tilskuerrekorden på Opvisningen - Tingbjerg Ground - er fra 1991 til Brønshøj - Næstved : 2.500 tilskuere.