Bag om navnet

Vejen er opkaldt efter Tagenshus, som i 1631 var opført som bolig for vangemanden, der havde opsynet med bl.a. Borgmestervangen og Rådmandsmarken - jorder på Nørrebro, hvis overskud gik til supplement af borgmestres og rådmænds løn. Huset skal have fået navn efter en senere vangemand Tage Nielsen, der døde i 1710. Huset lå omtrent hvor Tagensvej krydser Rådmandsgade.

På stedet, hvor huset blev bygget, var allerede 1616 blevet rejst den såkaldte fuglestang, der blev benyttet til afretning af kongelige jagtfalke. 1694 blev der indrettet skydebaner, hvor borgerne kunne skyde om kap, og masten blev siden også kaldt papegøjestangen. Herfra kommer udtrykket ”at skyde papegøjen”.

I 1880´erne var området nord for Jagtvej stadig præget af spredt bebyggelse og gartnerier, men anlæggelsen af Titanfabrikken i 1890´erne vidner om at storbyen nærmede sig, og at området da ikke længere blev betragtet som så fjernt fra byen. En sporvejslinje var allerede 1887 etableret ud til Tagensvej, men den gik over åbent land uden gadeanlæg mellem Blegdamsvej og Jagtvej. Det var fabrikant Sophus Hauberg, en af stifterne af den fabrik, der siden blev til Titan A/S, som havde bekostet nyopførelsen af Fredensbro for at få en hestesporvogn ud til fabrikken af hensyn til sine mange arbejdere inde fra byen. Tagensvej var frem til 1899 kun et stykke vej, der gik mellem Jagtvej og Lersøen. Først i 1899 gav militæret tilladelse til at vejen kunne fortsættes ind over fælleden. Hele området fik dermed en langt tættere forbindelse til byen. Det blev startskuddet til områdets videreudvikling mod et blandet industri- og boligområde. Tagensvej blev i 1903 ført hele vejen igennem til Frederiksborgvej. Krydset Jagtvej/Tagensvej ligger faktisk helt oppe i 18 meter over havet. Resten af Nørrebro har en højde på ca. 8-12 meter over havet. Det mærkes på Tagensvej at vejen falder ret markant fra området omkring Haraldsgade til viadukten over Ringbanen.

Haraldsgadekvarteret blev udbygget i den første halvdel af 1900-tallet med en blanding af små og store produktionsanlæg samt arbejderboliger. Således var området først fuldt udbygget omkring 1950. Industrien koncentrerede sig til områderne omkring Titanfabrikken på Tagensvej og banelegemet langs Rovsingsgade. Fabrikken Titan lukkede i 1966.