Bag om navnet

Den gamle landsbyskole i Tårnby ved Englandsvej bygget i 1819 blev revet ned for at give plads til en ny skole, der blev taget i brug i 1907. Adressen var Sneserevej 10. Børnetallet steg, og der blev foretaget flere udvidelser i årenes løb.

I 1940 fik skolen for første gang et skolekøkken samt en gymnastiksal. I 1955 var klasserne overfyldte, elevtallet i 4. og 5. klasserne var f.eks. mellem 35 og 40. Der blev derfor bygget endnu en fløj til skolen i 1955. I 1980'erne faldt børnetallet, og kommunalbestyrelsen ønskede, at skolen skulle nedlægges. Men efter en afstemning i skoledistriktet 31. oktober 1983, hvor 70% af de stemmeberettigede stemte imod en nedlæggelse, skulle skolen sikres i hvert fald frem til kommunevalget i 1989; men skolen blev alligevel lukket i 1986. Bygningerne anvendes i dag af Amager voksenuddannelses Center.

Skolen ligger på Sneserevej - vejen er opkaldt efter Snesere, der er et sogn i Næstved Provsti (Roskilde Stift) omtrent midt imellem Næstved og Præstø. I Snesere Sogn ligger Snesere Kirke, der med sine 52 meter er en af Danmarks længste landsbykirker. Kirkens allerældste historie fortaber sig i historiens tåger, men dens ældste dele er formentlig fra 1100-årene. Siden er den udvidet i flere omgange, hvorved den har fået den skikkelse og størrelse, den har i dag.