Per Henrik Lings Alle

Adresse
P.H. Lings Alle 10, 2100 København Ø
i starten kaldet Isbanen

Størrelse 2 11M-baner

Indviet 28. april 1901

Første KBU-kamp 1903

Sidste KBU-kamp efteråret 1994

Klubber på anlægget B 93

B 93 får i foråret 1900 lov til af kommunen at benytte Isbanen (en isbane er en fodboldbane, der er forudbestemt til at skulle overrisles om vinteren til skøjteløb) mellem Øster Alle/Sct. Jacobskirken til boldbane. Det er Godfred Klint og Johannes Gandil, der især får æren for, at det lykkes B 93 at etablere et sportsanlæg på dette sted. Det sker på et tidspunkt, da klubbens medlemmer reelt er hjemløse og stærkt overvejer at fusionere med KB. Da man får tennis med vil man anlægge samlet 2 store fodboldbaner og 23 tennisbaner med en 2-etagers pavillon i centrum – det ville koste ca. 50.000 kr, og man har 89,63 kr. i kassen. Det lykkes alligevel !

Undervejs flytter fodboldspillerne i lejede telte opslået ved Lægeforeningens Boliger. Isbanen må dog ikke benyttes lige med det samme – derfor spiller man på Øster Fælled. Banen indvies 28/4 1901 mod Frem. I 1904 rejser man den første tribune til 400 tilskuere - bl.a. benyttet ved brydekampe med Bech-Olsen. 

Idrætsbladet angiver 12/4 1934 i en status over de københavnske fodboldbaner, at B 93 disponerer over 2 baner, men at de reelt er lukket til skøjteløb 4 måneder om året.

B 93 har aldrig ejet sine baner, men lejet sig ind hos Kommunen – det samme gælder i øvrigt Frem i sin tid som Fælled-klub. Alligevel optræder B 93 under betegnelsen ”baneejende” klub. Derfor indgik det også, at Kommunen kunne oversprøjte banerne i frostvejr og på den måde danne en skøjtebane (= en isbane).

Da Idrætsparken anlægges, overtager man den af B 93s baner, der gik under navnet ”cricketbanen”. B 93 bliver på samme sted - i de sidste mange år klemt inde mellem Østerbro Stadion og den stadigt ekspanderende Idrætsparken.

Da Østerbro Stadion skal moderniseres i 1950erne kræver det, at man kan få en aftale med naboerne – Kirken og B 93 (der jo godt nok kun lejer sit areal af kommunen). Man har brug for at få et hjørne af kirkens grund og 5 tennisbaner fra B 93. Aftalerne går i hus – B 93 får så nedsat sin årlige leje fra 10.000 kr. til 8.000 kr. og 10 års uopsigelighed (dog med den klausul, at man efter de første 5 år kan opsige med 1 års varsel).

Da Idrætsparken i begyndelsen af 1990erne blev udvidet og ombygget og tog navneforandring til Parken, indgik B.93 og Københavns Kommune aftale om det nye anlæg, Svanemølleanlægget på adressen Ved Sporsløjfen, som den godt 100-årige klub flyttede til i 1994. Med det nye klubhus og de nye tennisbaner på og ved det gamle Øresundshospital og fodboldbaner på den nedlagte Østre Gasværks-grund var det ikke så mange hundrede meter, klubben blev flyttet, og dermed kunne B.93 tage hul på et nyt århundrede som den store gamle traditionsklub i hjertet af Østerbro.