Ørestad Nord

Adresse
Ørestads Boulevard, 2300 København S

Indviet
2019

Anlæg benyttes af
Hekla
Pan
Laddersfield

 

Størrelse
7M/8M-kunstgræsbane

Første DBU København kamp
ikke spillet kampe på anlægget endnu

Ørestad Nord Områdets fællesarealer ejes og drives af grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt.

Kunstgræsbanen ejes og drives af G/F Ørestad Universitetskvarter. Alle med tilknytning til Ørestad Nord kan bruge banen og ansøge om faste ugentlige spilletider. Der kan ansøges to gange årligt til henholdsvis sommer- og vintersæsonerne.