Bag om navnet

Nyager Skole er en af seks folkeskoler i Rødovre Kommune. Bygget efter tegning af den danske arkitekt Arne Jacobsen i 1959-64. Skolens udseende var resultat af en arkitektkonkurrence. Skolen var fra starten normeret til at rumme 1000-1100 elever og var altså en meget stor skole. Senere er der blevet bygget til med bl.a. en indskolingsafdeling, der færdiggjordes i 2013. I 2014 blev skolegården renoveret, så den ifølge det ansvarlige arkitekfirma "levede op til bygningens ikoniske kvalitet".

Bygningen er udformet over en etplans kamstruktur i gule mursten med store vinduespartier og adgang til gårdhaver fra alle klasselokaler. Anlægget er bygget med en fagklasse- og administrationsfløj mod vest. Herfra går en forbindelsesgang til 3 fløje med klasseværelser, der hver er opdelt i 2 afsnit. Fløjene har øst-vest-vendte rum, som belyses dels gennem almindelige vinduer, dels gennem højtsiddende, tilbagetrukne vinduer i hele facadens længde.