Bag om navnet

Navngivet efter Mosegården i Vangede - der igen er navngivet efter Nymosen. Mosegårdens agerjord lå nord for Nymosen, og strakte sig fra Vangede by til Buddinge skel, og vejen fra Vangede til Budding, - den senere Mosegårdsvej,-  løb på langs gennem dens jorder. Gården blev udflyttet i 1700 og rådede over 1/3 af Nymosen til tørveskæring.

Efter mange ejerskifter blev jorden udparcelleret i 1930 og selve gården nedrevet i 1935.

Mosegårdsvej er anlagt i 1903.