KI

KI (Københavns Idrætspark) blev etableret til at drive og administrere i første omgang Københavns Idrætspark incl. Fælledparkens boldbaner - senere kom KI også til ar drive de øvrige københavnske fodboldanlæg og boldhaller under og for Københavns Kommune. En del baner - parkbanerne - forblev dog under Parkvæsenets overhøjhed.

KI var en selvejende kommunal administrationsenhed. KI nedlægges i 2005 og alle idrætsanlæg lægges ind direkte under Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning.

Beskrivelsen her er hentet fra Københavns Funktionær Idræts Union (KFIU)s 25 års jubilæumskrift.

KI Stiftes

KIs etablering beskrevet i Københavns Funktionær Idræts Unions 25 års jubilæumsskrift.

KI 2

Funktionæridrætten/Firmaidrættens placering og tilhør til KI.