Kløvermarksvej

Adresse
Ved Brandstationen, Kløvermarksvej (i dag Vermlandsgade)

Størrelse
1 11M bane

Kaldes også ABUs bane - ABU står for Amager Boldspil Union

Flere klubber - blandt dem CIK i 1934 - angiver, at de har trænet og spillet ved Brandstationen på Kløvermarksvej.

Da "Idrætsbladet" 8 år (1919/20) efter stiftelsen af ABU (Amager Boldspil Union) gør status over banerne på Amager skriver man om Banen bag Brandstationen på Kløvermarksvej - i daglig tale omtalt som ABUs bane :  "Samme område benyttes også som snelosseplads om vinteren, hvorfor der udlægges svellebroer over hele pladsen i oktober - bliver først fjernet igen til april. Det medfører, at der efter sneens smelten ligger et tykt lag af gadesnavs, der som en støvsky hvirvles op ved spillet. Det forsøger man at imødegå ved en tromling med Damptromlen - hvilket også afhjælper en del. Men så sent som i 1918 kunne de klubber, der bruger banen, konstatere at den i stedet var udstykket til kartoffelhaver, så først efter flere henvendelser til Kommunen fik man banen tilbage igen."

Foto Kløvermarksvej Brandstation.jpg

På dette foto fra 1935 ses i forgrunden Kløvermarksvej og til højre Brandstationen (ved nuværende Vermlandsgade). Den indtegnede ring angiver "Svenske Skanses" oprindelige placering.