Bag om navnet

Keldsøvej har taget navn efter Keldsø i Nordsjælland nær Esrum Sø. I dag ligger området i Gribskov Kommune og Helsingør Kommune.

Keldsø var indtil engang i 1800-tallet en mindre sø omgivet af eng- og moseområder. Senere blev søen afvandet gennem åbne grøfter. I dag er det kun småsøer fra tidligere tørvegravning i den gamle søbunds østlige del samt andre lavbundsarealer, der endnu står tilbage med åbne vandflader.

Landskabet omkring Keldsø er dannet i sidste istid. Landskabet fra Esrum Sø til nordkysten er i landskabsanalysen betegnet som et smeltevandslandskab af typen smeltevandsfloddal og litorinafjord. Landskabet omkring Keldsø indeholder mange terrænformer, der er dannet af isen i forbindelse med afsmeltningen for ca. 11.000 år siden. Det formodes, at Keldsø er dannet i et dødishul. I den vestlige del af området er den grusede moræne angivet som et dødisrelief. Litorinahavet trængte ind i de tidligere smeltevandsdale. Ved Villingebæk strakte en fjordarm sig helt ind til Keldsø. Der opstod senere søer i de dybereliggende fjordarme, herunder Hornbæk Sø, Keldsø, Søborg Sø og Arresø.