Bag om navnet

Landsbyen Husum blev 1. januar 1901 sammen med bl.a. Brønshøj, Utterslev og Valby indlemmet i Københavns Kommune; indtil da var Husum den største landsby i sognekommunen Brønshøj-Rødovre. Udstykningen langs Frederikssundsvej tog fart, og ikke altid lige hæderlige have- og parcelforeninger skød frem.

I 1918 købte Københavns Kommune gårdene Allégården og Holmegården, som hver var på godt 50 tønder land, og disse jorder blev sammenlagt. Midt på det samlede areal opførte kommunen i 1930 Husum Skole og udlagde jorden syd for til sportsarealet Husumparken. Husumparken anlægges 1931. På jorden nord for blev Husum Vænge bygget i 1950’erne.
I 1925 var der ingen skole i Husum. Børn der boede der måtte gå flere kilometer til skole i Brønshøj. Derfor besluttedes det at opføre Husum Skole i 1928-30 - tegnet af professor Edvard Thomsen og Frits Schegel. Bygningsanlægget består af en 4-etagers hovedbygning med længderetning nord-syd og med lave fløje til 2 stk. gymnastiksal
Forud var gået en konkurrence til to nye kommuneskoler udskrevet af Københavns Kommune i 1928 efter opfordring fra Akademisk Architektforening, som ønskede at give private tegnestuer mulighed for at komme med forslag til skolebyggeri efter de nyeste principper frem for at overlade opgaven til stadsarkitekten. Kravet var, at skolen skulle rumme 28-32 klasser, diverse faglokaler, administration og en overdækket legeplads. Professor, arkitekt Edvard Thomsen og hans daværende medarbejder, arkitekt Frits Schlegel vandt konkurrencen til Husum Skole ud af 93 deltagere med et forslag til en aulaskole, som de siden videreudviklede i et mere moderne funktionalistisk formsprog end vinderprojektets. Allerede i begyndelsen af 1920’erne havde Edvard Thomsen i samarbejde med G.B. Hagen gjort sig bemærket med Øregård Gymnasium i nyklassicistisk stil, som var en rendyrket aulaskole.
Husum Skole er beliggende i et beboelseskvarter. Skolen ligger i den smalle nordlige ende af ejendommens langstrakte trapezformede grund med hovedindgang i gavlen ud til Karlslundevej. Skolebygningens grundplan er T-formet med den rektangulære hovedbygning placeret over nord-sydaksen, mens to gymnastikfløje er placeret vinkelret herpå. Syd for bygningsanlægget findes en skolegård i hele anlæggets bredde fulgt af tre boldbaner omkranset af træer og buske - Husumparken.