Hekla Park

Adresse
Hekla Park, Artellerivej 190, 2300 København S
indtil 2013 var adressen Lossepladsvej 14, 2300 København S

Størrelse
2 11M-baner og tilhørende 5m/3M baner

Anlægget indviet 9. august 2003

Klub på anlægget 
Hekla

Hekla Park er et idrætsanlæg beliggende på Lossepladsvej på Vestamager, København, som består af to 11M fodboldbaner. Anlægget blev officielt taget i brug den 9. august 2003 og benyttes primært til afvikling af fodboldkampe. Boldklubben Hekla, som idrætsanlægget er navngivet efter, træner og spiller deres hjemmekampe her. Fodboldklubbens klubhus med omklædnings- og klubfaciliteter (bl.a stort fællesrum med bar) er tegnet af arkitekt Peter Voergaard og lokaliseret i den nordlige sektion.

Idrætsanlægget, en del af Team Sundby, er ejet af Vej & Park, mens administrationen og driften af anlæggets arealer og bygninger varetages af Fritid & Idræt-enheden under Kultur- og Fritidsforvaltningen og den politiske ledelse af Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns Kommune siden 1. juli 2005. Anlægget blev forinden varetaget af en brugerbestyrelse (BB) og den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg (KI), som er blevet kommunaliseret.

Fodboldbanerne, vest for Amager Fælled, er anlagt ovenpå en tidligere losseplads, hvorpå der er lagt et net mellem den oprindelige overflade og det nye muldlag og græslaget øverst. Boldbanerne lå allerede færdige i efteråret 2001, men grundet en fordyrelse af byggeriet af Boldklubben Heklas klubhus fra 3,7 millioner til i sidste ende 4,3 millioner fra entreprenørens side af blev byggeriet forsinket og anlægget først indviet halvanden år senere. Boldbanerne på Lossepladsvej var omfattet af Landskabs- og Plejeplanen for Amager Fælled for årene 1998 til 2003, som muliggjorde en forbedring af Amager Fælleds biologiske, landskabsmæssige og rekreative værdier. Dog er der endnu ikke blevet etableret offentlig transport til boldbanerne.

Overfor Hekla Park, på den anden side af Lossepladsvej, er der blevet anlagt boldfælleder, som imidlertidig ikke kan reserveres af foreninger, men kan anvendes på lige fod af både fodboldklubber i DAI-rækkerne, Boldklubben Hekla og andre borgere. Boldfællederne blev først taget i brug i 2004 og senere kommer et eventuelt klubhus til.

I 2013 skiftede anlægget adresse fra tidligere Lossepladsvej til fremover Artillerivej.

At der i det hele taget kom et idrætsanlæg her tog sin start i, at anlægget på Amagerbro skulle nedlægges som følge af etableringen af Ørestaden – det betød nedlæggelse af 3 baner samt 1 grusbane. Det skulle erstattes og blev det ved bl.a. at etablere 2 baner på et ubenyttet areal ved Lossepladsvej ved Amagerfælled - altså det nuværende Hekla Park. I starten satsede man på at benytte og udvide KUCs omklædningsbygning ved den nærliggende motorbane. Banerne var oprindelig tiltænkt firmaklubber, der så kunne/skulle søge væk fra Kløvermarken for her at give plads til Sundby på Raffinaderivej. Men Hekla var hurtig og tilbød at flytte væk fra Kløvermarken for at få nyt og være sig selv på Lossepladsvej. Og det blev så også til et klubhus, der kunne indvies august 2003.