Havnevæsenets bane

Adresse
Islands Brygge

Størrelse
1 11M bane

Anlæg etableret
1940

Klubber på anlægget
Hekla, Sømændene

Første KBU-kamp
Anlægget har aldrig optrådt som kampbane i KBUs turneringer

Banen lå på Islands Brygge, men nåede aldrig at blive kampsted under KBU. 

På grund af råvaremangel bliver A/S Sojafabrikkens arbejdere sat til at opdyrke et større areal samt anlægge en sportsplads i 1940. Hermed undgås fyringer i en tid, hvor produktionen kører på lavt blus. Arbejdet foregår på et ca. 8 tdr. land stort område syd for "Sojakagen", som ejes af Det Østasiatiske Kompagni. Det kom bl.a. til at rumme Havnevæsenets bane.

By og Havn - Københavns Havnevæsens aftager - har givet tilladelse til, at vi gengiver en korttegning over den sydlige del af Islands Brygge inden området syd for dette blev inddæmmet og vundet ind som land. Her ses Havnevæsenets bane liggende lige for enden af den dengang i 1952 brat endende Artellerivej med angivelse af, at banen vil blive drejet lidt. Det fremgår også at der har været et klubhus knyttet til banen. Linket nederst på denne side viser tegningen. I dag ligger Rundholtsvej, hvor banen oprindelig lå.

Hekla fik frem til tidligt i 1950erne tilladelse til at benytte Havnevæsenets bane på Islands Brygge. Så gik turen i 1952 for Hekla atter til Kløvermarken

Banens etablering indgår i dette filmklip :

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/arealer-pa-islands-brygge-opdyrkes

Også Sømændene har benyttet banen.