Bag om navnet

Som navnet siger er området en decideret mose - forstavelsen grøn hænger sikkert sammen med, at det er et yderst fugtigt område med god vækst af grønne planter. At området er fugtigt gælder så sandelig også i vore dage - hvor ikke mindst gæs er meget begejstrede for at fouragere her.