Bag om navnet

Gladsaxe Kommune ligger nordvest for det centrale København grænsende til Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Furesø, Herlev og Københavns kommuner. Kommunen gennemskæres fra sydøst til nordvest af den tidligere Frederiksborgvej, der i dag hedder Søborg-, Buddinge- og Bagsværd Hovedgade. Kommunen består af de nu sammenvoksede oprindelige landsbyer: Gladsaxe, Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj. Indtil 1909 var Herlev også en del af Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kirke har eksisteret siden slutningen af 1100-tallet. Fra 1505 til 1934 var kirken ejet af Københavns Universitet, men siden 1934 har den været selvejende. Da reformationen kom til Danmark i 1536, overgik Gladsaxe Kirke fra at være katolsk til at være luthersk, og det gik uden større problemer, for den katolske præst gik over til den nye lære og forblev i sit embede.

I 1721 blev Gladsaxes første skole oprettet, men man ved, at der har været degne i Gladsaxe i hvert fald siden 1683, så selvom der ikke var en egentlig skole tidligere, så foregik der en vis form for undervisning. Det var prinsesse Sophie Hedevig, der i 1721 lod opføre en skole i Bagsværd.

Marielyst er navnet på et boligkvarter opført tæt på Stadion.