Bag om vejnavnet

Finsensvej er 1,683 km lang og går fra Nordre Fasanvej, hvor den skifter navn fra Howitzvej til Sønderjyllands Alle, før den ved kommunegrænsen mellem Frederiksberg og København bliver til Jernbane Alle. Undervejs krydser den blandt andet Dalgas Boulevard og går under jernbanesporene på Frederikssundbanen. Finsensvej er anlagt i 1755 og hed sammen med Howitzvej oprindeligt Lampevej.

Vejen er opkaldt efter Niels Ryberg Finsen - født 15. december 1860 i Tórshavn og død 24. september 1904 i København - en færøsk-dansk læge født på Færøerne og af islandsk slægt. Han var søn af amtmand Hannes Finsen (1828-1892) og Johanne Sofie Caroline Christine, født Formann (1833-1864).

Finsen studerede lysets virkning på huden. I 1893 offentliggjorde han som den første i verden en afhandling ”Om Lysets Indvirkninger paa Huden”, der i 1896 fulgtes af ”Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler”, hvori han beskriver lysbehandling af hudtuberkulose. Han blev titulær professor i 1898 og modtog Nobelprisen 10. december 1903 i medicin for sin behandling af lupus vulgaris (hudtuberkulose) med lys. Han var dermed både den første færøske og den første danske nobelpristager.

Han var Ridder af Dannebrog og modtog Dansk Røde Kors mindetegn for dansk krigsfangehjælp november 1904. Til minde om Finsen og hans virke rejstes 1909 Rudolf Tegners monument "Mod Lyset" ved Rigshospitalet i København.