Fælleden/Fælledparken omtalt i klubbers skrifter

Omtale hos de enkelte klubber :

AB :
Der lægges ud på Fælleden med klublokaler i Helgesensgade 5A. Lejer i efteråret 1902 i alt 6 tønder land på Lammefælleden ved Tagensvej. Pengene – 60.000 kr. – tegnes som rentefri obligationer hos klubbens supporteres, og blandt dem er professor Christian Bohr (far til Niels og Harald). I 1903 kan man tage banerne i brug og der anlægges desuden 11 gode tennisbaner. Samme år indvier man sit klubhus. Tagensvej er dog efterstræbt – Magistraten opsiger således lejemålet til 1/10 1919. Faren driver over i første omgang, men man begynder at satse på en flytning og har kik på Nørre Alle-arealet. 1922 er det endeligt slut på Tagensvej og man må tilbage til Fælleden, hvor man får adgang til en stump af grunden op mod Rigshospitalet – "Herregårdsbanen" - med et tilknyttet skur uden indlagt vand til omklædning. Et par år efter er ABs baner på Nørre Alle helt klar til at kunne tage imod.

B 93 :
Første klublokale bliver i villaen på Nørre Alle 49. Fodbold kommer til fra 1896. Første spilleplads er lidt øst for det senere Rockefeller Institut. Efter de første fodboldkampe flytter man til Lille Blegdamsstræde, hvor man overtager KBs fraflyttede lejlighed. I Foråret 1900 får man lov til af kommunen at benytte Isbanen mellem Øster Alle og Jacobskirken til boldbane. Da man får tennis med vil man anlægge samlet 2 store fodboldbaner og 23 tennisbaner med en 2-etabers pavillon i centrum – det ville koste ca. 50.000 kr., og man har blot 89,63 kr. i kassen. Det lykkes. Undervejs flytter fodboldspillerne i lejede telte opslået ved Lægeforeningens Boliger. Isbanen må dog ikke benyttes lige med det samme – derfor spiller man videre på Øster Fælled. B 93 kan indvie sin egen bane ("Isbanen")  28/4 1901 mod Frem. I 1904 rejser man den første tribune til 400 tilskuere - bl.a. benyttet ved brydekampe med Bech-Olsen.

B 1903 :
I starten holdt man til i den nordlige ende af Øster Fælled ved Jagtvej omtrent ud for, hvor Hesseløgade ligger nu og med omklædning i Guds frie natur. Første omklædningslokale lejer man i Traktørstedet Billigheden, men stedet blev for dyrt, så man flyttede til et andet lokale på Jagtvej, derfra over Drejøgade, Koldinggade og Øresundsgade 18 (i 1908) til man i 1911 flyttede ind i det nyopførte Boldklubhus i Fælledparken. Fra Fælledparken gik turen til Lyngbyvejen i 1929.

B 1960 :
1963 fik man både træningstid og egen kampbane i Fælledparken og adgang til omklædning 19 i Cementtribunen (delte det med 2 andre klubber) for en leje af 90 kr./kvartal. Man søgte med lys og lygte efter "helt egen bane". I første omgang ville man gerne over på ABs gamle anlæg på Nørre Alle, men fik afslag. Så fik man tilbudt Grønnemose Alle og takkede ja.

Borup :
Flytter allerede i 1912 til Fælleden, hvor man finder "en plet" på Lammefælleden med omklædning i nærmeste grøftekant. De første mål var med hjemmelavede "stang-mål", og som materialerum brugte man et haverækværk, som man havde opnået tilladelse til at parkere målstængerne opad. I starten dystede man lokalt om Lammefælledens Mesterskab. I 1918 kommer man ind i KBU. Samtidig får man lokale i Fælledklubhuset.

FIX (hos os FX nr. 2):
De første kampe var gade- og privatkampe. Man trænede på Nørre Fælled – i starten brugte man kosteskafter som målstænger, senere lavede man nogle mål, som man bar frem og tilbage. Omklædning foregik i grøften – dog lejede man isbodens lysthus til omklædning for gæster. I 1926 flyttede man fodboldtræningen fra Nørre Fælled til Klosterfælleden med omklædning i Café Samsø. FIX flytter fra Klosterfælleden i 1937. I 1941 slår man sig sammen med BK Velo på Brønshøj Kirkevej. Besættelsen gør, at man må flytte tilbage til Fælleden for en tid før man atter kan spille på Brønshøj Kirkevej.

Frem :
Man lægger ud på Blegdamsfælleden med klublokale på først Ny Blegdamsvej, senere i Helgesensgade. Allerede i 1892 flytter man – havde ikke råd længere til Helgesensgade – til en baggårdslokalitet i Trepkasgade 11. Det er dog for usselt, så 10 måneder efter flytter man igen til Helgesensgade nu i nr. 17, 1. sal. Det er smaltid – man ligger reelt brak i vinterhalvåret 1895/96 og opmagasinerer klubbens ejendele. Senere anlagde Københavns Kommune en isbane på Enghavevej, som Frem takkede ja til at leje fra 1905.

HB :
Banefondmærket omtales i 1927 – skulle skaffe penge til at forbedre kridtningen, nettene og indhegningerne til kampene i Fælledparken. Kostede 25 øre.

KB :
KB lægger ud på Blegdamsfælleden med omklædning i en lille lejlighed På Lille Blegdamsvej 11. Flytter i 1893 til Sankt Markus Alle.

KFUM :
I foråret 1901 indviede det, der nu optræder som KFUMs Idrætsklub, sine første klublokaler – en 2-værelses lejlighed på Blegdamsvej 120 over gården. Nogle klubmedlemmer, der var uddannet snedkere, havde lavet tøjskabe, der samtidig tjente som bænke. Desuden var dagligstuen indrettet hyggeligt og køkkenet omdannet til et interimistisk styrtebad. April 1908 forlader man lokalerne på Blegdamsvej til fordel for 2 kælderlokaler i I.E. Ohlsensgade 5, hvor der bl.a. var indrettet styrtebade – i 1911 rykker man ind i Fælledklubhuset.

Skjold :
Man spiller på Fælleden – fra 1931 med omklædning i Fælledklubhuset – og med klublokale i Petersborgvej. Man rykker i 1955 ind i de nye lokaler i Københavns Idrætspark – og man får bane 4 i Fælledparken fast. 1978 (1. maj) overtager Skjold en nedlagt forretning i Slagelsesgade – indvies 3. marts 1979 som klublokale efter mange timers frivilligt arbejde.

ØB :
Som fodboldbane vælger man Fælleden - i starten med omklædning hjemmefra eller i det fri. Senere klæder man om i et lokale bag Pfyffes Restaurant på Blegdamsvej – men det er skidt, for man skal igennem udskænkningsrummet og nogen kommer ikke længere, andre sviner med mudder fra fodtøjet eller kommer til at vælte baren med målstængerne. Man kunne ellers vaske sig forinden ved vandposten til hestenes drikketrug ved Ledvogterhuset på Triangel-hjørnet. Først senere anskaffer man sig et omklædningslokale – en 2 værelses lejlighed (med køkken og vask) på Blegdamsvej 128 A, hvor man bliver indtil 1911. Undervejs laver man spisekammeret om til et koldt brusebad.

Fælledklubhuset – hvor der er plads til 19 klubber, men alle klubber får ikke deres eget klublokale eller egne omklædningsrum her - kommer til. ØB vælger at flytte ind og afhænder sin Triangel-lejlighed. Huslejen blev dog høj og med et hav af strenge lukketider. ØB får lokaler fra 1911 i stueetagen. ØB forsøger umiddelbart før 1. verdenskrig at skaffe sig sin egen ekstra bane – men Stadsgartneren nedlægger hele tiden forbud. I 1934 overtager man B 1903s tidligere lokaler i Fælledklubhuset. Huset forlades i 1953, hvor det rives ned. Man må midlertidigt flytte ind på Østerbro Stadion – før man i 1955 får lokaler i Cementtribunen incl. festlokalet fra 3. juni 1956. I 1991 må ØB i forbindelse med Idrætsparkens tribuneudvidelser flytte om på P.H.Lings Alle i de tidligere politivagtslokaler – indviet 18. maj 1991.