Engdraget

Adresse
Engdraget 2, 2500 Valby

Størrelse
3 11M-baner

Anlæg taget i brug
31. oktober 1931

Første KBU-kamp
28. august 1932 kl. 10.00 Vanløse-Dalgas

Klubber på anlægget
Hellas
tidligere Rødovre, Star, Vanløse, Vigerslev

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
Hellas 25 år

Engdraget omtales flere gange hos KI : rummer 3 baner, - passes af Stadsgartneren – men Københavns Idrætspark (KI) råder over 2 af banerne. I 1952 opføres en omklædningsbygning til afløsning af den barak, som Vanløse havde haft på arealet. Omklædningsfaciliteter renoveres/moderniseres i forbindelse med Hellas-klubhusets tilbygning, der indvies 25/3 1953 (tilbygningen har Hellas selv bekostet – rummer klublokale, køkken, lager, toiletter). I sin oversigt over fodboldbaner i København i KIs årsberetning 1974 optræder Engdraget med 5 baner ud af de samlet 98, der findes i Københavns kommune. Også i KIs årsberetning 1976 optræder Engdraget med 5 baner (samt 1 håndboldbane).

Idrætsbladet skriver 12/4 1934, at der er 3 baner på anlægget. Samme blad skriver 26/7 1935 at de 3 baner er delt, så Vanløse IF råder over den ene, Arbejdernes Boldspil Union over den anden, mens den tredje benyttes af FDF/KFUM. Vanløse havde eget klubhus - men uden indlagt vand. Samme blad skriver 24/11 1938, at der endnu kun er omklædning i nogle mindre skure. Senere angiver bladet, at der er 2 baner samt en ekstra kampbane om søndagen, men at klubhuset lukkes ned 1/11, da stadsgartneren anser det for at være for farligt at afholde løbetræning, når området omkring ikke er oplyst. Det vil så åbnes igen - hængelåsen fjernes - 1/4. Der er planer om at lade anlægget skifte navn til Vigerslevparken !

KBU får i 1955 klager over den bane i Engdraget, som Hellas benytter til sine 1. holdskampe. KBUs bestyrelse beslutter, at 2 af dens medlemmer (Emil Sørensen og Byrge Jessen) skal syne banen lørdag 8. oktober. Deres konklusion : den er lidt ujævn, men ikke værre end, at den fortsat kan anvendes til turneringskampe. KBU tillader - efter beslutning i Bestyrelsen 2. februar 1965 - at dispensere, så en af banerne må nøjes med målene 63x102 p.g.a. opgravninger. Tilladelsen gælder kun 1965. I perioder, hvor Engdraget er lukket p.g.a. reparation eller andet, får Hellas (og en Boldklubben Sion, da den eksisterede, og som ikke er identisk med den Sion der deltager hos KBU) tilladelse til at spille enten i Valby Idrætspark eller i Damhusengen ( i sidstnævnte tilfælde skal der fortsat klædes om i Engdraget !).

Vanløse IF skriver :
Vanløse får tildelt en bane i Engdraget, der tages i brug 31. oktober 1931 - tidligere havde klubben spillet på en bane ved Lønstrupvej. Åbningskampen er mod ØB, der vandt 4-1. Vanløse holder til på Engdraget, Roskildevej indtil 1946 – med visse 1. holdskampe på Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Alle. Har eget klubhus, som man flyttede med fra Lønstrupvej, men planlagde allerede i 1934 et nyt og større med indlagt (dog koldt) vand. Dette første egentlige klubhus blev til på ”andelsbasis” – andelsbeviserne lød på fra 1 kr. til 5. kr. og blev solgt i nærområdet.

Hellas skriver (1932) :
Man rykker ind på Engdraget og får her bane 1 mandag, onsdag og lørdag, hvor man af gartner Christensen lejer noget ekstra jord og selv opfører et klubhus med eget marketenderi (første krofar er Svend Petersen). Desuden får man eget klublokale lejet hos garver Olsen på Gadekærsvej (40 kr./måned) med 2 billardborde og bordtennisbord – også her eget marketenderi – senere køber man grunden. Dette lokale lukker man dog igen i 1934 med planer om at bygge større på Engdraget.

Hellas, 1936 : 1/11 indvies et nyt klublokale på Roskildevej 42 B – det opsiges igen 1/3 1937.
Hellas, 1939 : Det selvopførte klubhus på Engdraget (fra 1932) rives ned (må vige for vejføring). I starten får man et omklædningsskur af Kommunen.
Hellas, 1941 : Man får klublokale på Harald Kiddesvej 2
Hellas, 1942 : I august indvies det nye klubhus på Engdraget med brusebade/afvaskningsbænke og finsk badstue – ungdom får fra 1/12 klublokale i Restaurant "Aalholm"
Hellas, 1948 : Vanløse fraflytter endeligt Engdraget = Hellas får bedre vilkår.

Rødovre skriver i 1940:
Rødovre Boldklub ansøger om optagelse i KBU - men den gik ikke glat igennem. KBU kunne ikke godkende klubbens bane på Tostedgaard. Kompromis: man måtte spille på Engdraget, men flyttede kort tid efter ind på Rødovre Stadion.