Bag om navnet

Emdrup er en bydel beliggende i den nordvestlige del af Københavns Kommune

Bydelen kendes fra 1186, hvor byen under navnet Imbrethorp nævnes i det pavebrev, der stadfæstede Absalons ret til byen Havn med nærliggende småbyer. Imbre skulle efter sigende betyde fehmernbo, mens -torp er et navn fra vikingetiden for udflytterby.

Emdrup blev indlemmet i Københavns kommune i 1901, bl.a. fordi der i slutningen af 1800-tallet var sket en betydelig industrialisering ved Utterslev, hvilket medførte behov for boliger til industriarbejderne og behov for arealudvidelse. Foruden Emdrup blev også Brønshøj indlemmet. Det skete formelt ved "Lov om Brøndshøj Sogns Indlemmelse under Staden Kjøbenhavn". 

Af stor betydning for områdets udvikling var oprettelsen af København-Slangerup Banen den 20. april 1906 med station vest for Emdrup landsby. De første udstykninger skete ved Emdrup Sø og vest for landsbyen, men i løbet af mellemkrigstiden blev de fleste af Emdrup landsbys jorder udstykket til boligform.